Gần đây, nhiều công ty quốc tế đã ẩn các chữ cái A, B, O có trong thương hiệu của họ đi, không phải vì chúng bị hư hỏng, mà đây là sự kiện đặc biệt nhằm tăng cường nhận thức của mọi người về tầm quan trọng và hành động thiết thực của việc hiến máu.

Tổ chức “NHS Blood and Transplant” đã mời các tập đoàn quốc tế tham gia chiến dịch nhằm tăng cường nhận thức của người dân về tầm quan trọng của việc hiến máu. Theo đó, các chữ cái A, B, O có trong thương hiệu của các tập đoàn này sẽ bị ẩn đi.

20160903081758398_small

20160903081758158_small

Sự kiện này cũng muốn cảnh báo mọi người về việc trong 10 năm qua, số người hiến máu đã giảm 30%. NHS mong muốn thông qua chiến dịch này để khuyến khích nhiều người hơn nữa tham gia hiến máu. Nhiều công ty và bảng hiệu tại các địa danh nổi tiếng đã tham gia sự kiện này.

20160903081758491_small

20160903081758448_small

Các thương hiệu như Google, Microsoft , v.v. và thậm chí các thành phố như Amsterdam và Toronto đã ẩn các chữ cái A, B, O trong thương hiệu của họ đi. Chỉ 10 ngày sau khi chiến dịch diễn ra, hoạt động này đã tạo ra một kỷ lục là 30.000 người tham gia ký tên hiến tặng máu.

Bảo Minh

Xem thêm:

Leave a Reply