[VIDEO] Nhìn lại chiến dịch cứu đói hàng triệu người Nga của Mỹ năm 1921 – 1923

Từ lâu, trong ấn tượng của nhiều người, nước Nga và phương Tây, bao gồm Hoa Kỳ dường như luôn ở thế thù địch. Với nước Nga thời Liên Xô, đó là sự đối đầu…