Viên Cung Di: Mỹ có thể đứng bên bờ nội chiến

Ông Viên Cung Di cho rằng đây là một cuộc chính biến đã lên kế hoạch từ lâu, có thể dẫn đến chia rẽ trong nước Mỹ, khiến nước Mỹ đứng bên bờ vực nội…