Vào ngày 9/12/2021 vừa qua, quận Northumberland thuộc tiểu bang Virginia, Hoa Kỳ, đã thông qua một nghị quyết nhằm lên án tội ác thu hoạch tạng từ tù nhân lương tâm do Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) hậu thuẫn đang diễn ra tại Trung Quốc. Đây là nghị quyết thứ 24 được chính quyền của các quận, thành phố và thị trấn của bang Virginia thông qua.

Tòa án quận Northumberland. (Ảnh: Jimmy Emerson, DVM, Flickr, CC BY-NC-ND 2.0)

19 quận khác tại tiểu bang Virginia đã tham gia vào chuỗi hành động này bao gồm: Fluvanna (3/11/2021), Essex (14/10/2021), Fairfax (5/10/2021), Middlesex (3/8/2021), Greene (13/7/2021), King William (28/6/2021), Page (15/6/2021), Caroline (11/5/2021), Culpeper (4/5/2021), Louisa (3/5/2021), Westmoreland (22/4/2021), Spotsylvania (23/3/2021), Madison (23/3/2021), Warren (16/3/2021), Fauquier (9/3/2021), Loudoun (3/3/2021), Prince William (16/2/2021), Frederick (27/1/2021), Shenandoah (12/1/2021). Hai thành phố tham gia bao gồm Staunton (14/10/2021) và Fairfax (22/6/2021). Hai thị trấn tham gia bao gồm Port Royal (19/8/2021) và Bowling Green (5/8/2021).

Nghị quyết của quận Northumberland là nhằm “nâng cao nhận thức của người dân và cộng đồng y tế Northumberland về rủi ro khi đi tới Trung Quốc để cấy ghép nội tạng, trước các báo cáo gần đây về nạn thu hoạch nội tạng từ tù nhân lương tâm do nhà nước hậu thuẫn”.

Thu hoạch nội tạng là hành vi mổ lấy nội tạng của một người còn sống hoặc đã chết mà không có sự đồng ý từ trước của họ. Tội ác này hiện đang diễn ra trên quy mô lớn tại Trung Quốc, trong hệ thống nhà tù và trại tập trung, nơi chế độ sử dụng tù nhân lương tâm còn sống làm nguồn thu hoạch nội tạng. Tù nhân lương tâm là các tù nhân không vi phạm pháp luật, bị bắt giữ chỉ vì quan điểm chính trị, sắc tộc hoặc tín ngưỡng của bản thân.

Nghị quyết của quận Northumberland viết, “các báo cáo rộng rãi và đáng tin cậy đã tiết lộ việc giết hại hàng loạt tù nhân lương tâm ở Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, chủ yếu là người theo tập môn thực hành tâm linh Pháp Luân Công ở Trung Quốc, cũng như các nhóm tôn giáo và dân tộc thiểu số khác, để lấy nội tạng cấy ghép”.

Bên cạnh việc nâng cao nhận thức của cộng đồng y tế và người dân, nghị quyết cũng kêu gọi “chính phủ Hoa Kỳ điều tra kỹ lưỡng các hoạt động cấy ghép nội tạng ở Trung Quốc và thực hiện tất cả các bước cần thiết để chấm dứt hoạt động thu hoạch nội tạng từ người tập Pháp Luân Công mà không có sự đồng thuận của họ”.

Xem nghị quyết đầy đủ tại đây
Minh Nhật biên tập

Xem thêm:

Mời xem video: