101 người Trung Quốc làm việc “chui” trong dự án điện gió tại Đắk Nông

Trong 102 người Trung Quốc được phát hiện làm việc ở dự án Nhà máy điện gió Đắk N’Drung 1, 2, 3 (Đắk Nông), chỉ 1 người có giấy phép.