1,3 triệu người ở Đồng bằng sông Cửu Long đã di cư

Hơn 1,3 triệu người đã rời khỏi ĐBSCL trong 10 năm qua. Đây cũng là vùng duy nhất có tỷ lệ tăng dân số 0,0% từ 2009-2019.