Cầu Cửa Đại sẽ là chiếc cầu có quy mô dự kiến lớn nhất vượt sông Trà Khúc, kết nối tuyến ven biển Dung Quất-Sa Huỳnh (Quảng Ngãi).

Phác đồ dự án cầu Cửa Đại vượt sông Trà Khúc. (Nguồn: dẫn qua chinhphu.vn)
Phác đồ dự án cầu Cửa Đại vượt sông Trà Khúc. (Nguồn: dẫn qua baoquangngai.vn)

Theo dự toán ban đầu, cầu Cửa Đại có chiều dài gần 4,8 km, trong đó phần cầu dài hơn 2 km. Cầu được thiết kế bằng bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực. Bên cạnh cầu Trà Khúc 1, Trà Khúc 2 và Thạch Bích, cầu Cửa Đại sẽ là chiếc cầu thứ tư vượt sông Trà Khúc, có quy mô dự kiến lớn nhất.

Tổng mức đầu tư dự kiến ban đầu khoảng 2.800 tỷ đồng, trong đó ngân sách trung ương hỗ trợ đầu tư cho dự án tối đa không quá 1.500 tỷ đồng. Số tiền 1.300 tỷ còn lại do ngân sách tỉnh Quảng Ngãi chịu.

Dự án nằm trong danh mục dự kiến dự án đầu tư từ nguồn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2017 – 2020.

Dự án cầu Cửa Đại nằm trong quy hoạch tuyến đường ven biển Việt Nam đã được Thủ tướng phê duyệt đầu năm 2012. Đây được coi là công trình quan trọng kết nối giao thông của khu vực ven biển hạ lưu sông Trà Khúc và cả tuyến đường ven biển Việt Nam, phần khai thác, sử dụng tài nguyên biển và vùng ven biển, và tăng cường quốc phòng, an ninh.

Trần Hưng

Xem thêm: