Khoảng 20 triệu người bị ảnh hưởng bởi dịch viêm phổi Vũ Hán (COVID-19) tại Việt Nam sẽ được nhận hỗ trợ từ gói an sinh xã hội 62.000 tỷ đồng, trong đó, lao động, hộ kinh doanh được nhận mức hỗ trợ tối đa 3 tháng. 

máy atm gạo
Máy “ATM” gạo – Một điểm phát gạo cho người nghèo tại Sài Gòn. (Ảnh: FB Jang Kều)

Ngày 10/4, Chính phủ công bố ban hành nghị quyết về gói an sinh xã hội 62.000 tỷ đồng. Theo Nghị quyết, có 6 nhóm đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch viêm phổi Vũ Hán nhận được hỗ trợ trực tiếp bằng tiền mặt.

Ngoài ra, đối với doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 dẫn đến phải giảm từ 50% lao động tham gia BHXN trở lên so với thời điểm công bố dịch (kể cả lao động ngừng việc, tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, thỏa thuận nghỉ không hưởng lương), người lao động và người sử dụng lao động được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất tối đa không quá 12 tháng.

Người lao động được gửi hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp qua đường bưu điện, thông báo về việc tìm kiếm việc làm hàng tháng qua gửi thư điện tử, fax, qua đường bưu điện… từ ngày 1/4/2020 đến khi công bố hết dịch sẽ không phải xin xác nhận UBND xã, phường, thị trấn về việc xảy ra dịch bệnh trên địa bàn.

Trong gói an sinh xã hội 62.000 tỷ đồng, có 36.000 tỷ đồng từ ngân sách Nhà nước (chiếm 58%) (gồm 22.000-23.000 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương và 13.000-14.000 tỷ từ ngân sách địa phương). Phần còn lại là nguồn vốn gián tiếp từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp và nguồn tín dụng từ ngân hàng chính sách xã hội).

Nguyễn Quân