243 học sinh lớp 10 hệ giáo dục thường xuyên vô hình trung trở thành nạn nhân khi Trường Cao đẳng Kỹ thuật Đắk Lắk tự ý tuyển sinh và tổ chức dạy học khi chưa liên kết với Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh. Sở GD-ĐT tỉnh phải tìm trường cho 243 học viên bị tuyển sinh… “chui”.

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Đắk Lắk tự ý tuyển sinh và tổ chức dạy học hệ giáo dục thường xuyên đối với 243 học sinh. (Ảnh: Trường Cao đẳng Kỹ thuật Đắk Lắk/Facebook)

Ngày 29/11, UBND tỉnh Đắk Lắk vừa nhận được báo cáo của Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Lắk về việc kiểm tra, xác minh các thông tin của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Đắk Lắk tự ý tuyển 243 học sinh vào lớp 10 học chương trình Giáo dục thường xuyên cấp THPT tại trường trong năm học 2022-2023.

Theo thông tin từ Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Lắk, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Đắk Lắk đã tự ý tuyển sinh, tổ chức dạy học khi chưa liên kết với Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh để tổ chức dạy học theo quy định của Bộ GD-ĐT. Những học sinh này chưa được Sở GD-ĐT chuẩn y kết quả trúng tuyển vào lớp 10 học chương trình giáo dục thường xuyên.

Trong việc này, Sở GD-ĐT khẳng định Trường Cao đẳng Kỹ thuật Đắk Lắk đã thực hiện không đúng theo hướng dẫn của Bộ GD-ĐT và của Sở GD-ĐT, trường phải hoàn toàn chịu trách nhiệm và cần có phương án giải quyết đảm bảo quyền lợi của người học.

Sở LĐ-TB-XH và Sở GD-ĐT thống nhất đề nghị UBND tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo Sở GD-ĐT thành lập đoàn kiểm tra các điều kiện tổ chức dạy học chương trình Giáo dục thường xuyên cấp THPT (theo Thông tư số 12 ngày 26/7/2022 của Bộ GD-ĐT) tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Đắk Lắk để đánh giá thực trạng việc tổ chức dạy học đối với 243 học sinh đã được nhà trường tuyển sinh vào lớp 10.

Khi đoàn kiểm tra thông báo kết quả, Sở GD-ĐT sẽ chỉ đạo Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh ký kết hợp đồng với Trường Cao đẳng Kỹ thuật Đắk Lắk để tổ chức dạy học cho 243 học sinh nói trên. Sau đó, Sở GD-ĐT căn cứ vào tờ trình đề nghị của Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh để chuẩn y danh sách học sinh trúng tuyển (bổ sung) vào lớp 10 năm học 2022-2023.

Trong trường hợp Trường Cao đẳng Kỹ thuật Đắk Lắk thực hiện chương trình dạy học không đúng theo Thông tư số 12, Sở yêu cầu hai đơn vị thống nhất việc dạy bù, dạy phụ đạo để bổ sung phần kiến thức, kỹ năng còn thiếu theo quy định.

Cùng lúc, trong thời gian xử lý các nội dung trên, Sở GD-ĐT đề nghị Trường Cao đẳng Kỹ thuật Đắk Lắk phải tiếp tục tổ chức dạy học đối với 243 học sinh để đảm bảo quyền lợi học tập cho học viên, tuyệt đối không để việc học tập bị gián đoạn.

Thạch Lam