3 cán bộ Chi cục thuế giúp lập nhiều công ty “ma”, mua bán hóa đơn giá trị gia tăng khống

Với 10 bị can, trong đó có 3 người là cán bộ Chi cục thuế các huyện, thị xã, tổng thiệt hại đã lên đến hơn 16 tỷ đồng.