3 người cùng hội “Truyền giáo Phục Hưng” xác định đã nhiễm virus Vũ Hán

1 phụ nữ ở quận Hóc Môn và 2 vợ chồng ở quận 12 trong hội “Truyền giáo Phục Hưng” chính thức dương tính virus Vũ Hán, cùng chưa rõ nguồn lây.