Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ký các Quyết định nghỉ hưu từ ngày 1/9 đối với 3 Thứ trưởng và một Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Cao su Việt Nam.

cán bộ nghỉ hưu
Ông Vương Duy Biên – Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL , một trong 3 Thứ trưởng nghỉ hưu từ ngày 1/9. (Ảnh: bvhttdl.gov.vn)

Cụ thể, theo Quyết định số 823 ban hành ngày 6/7/2018, ông Vũ Văn Tám – Thứ trưởng Bộ NN&PTNT nghỉ hưu từ ngày 1/9/2018.

Theo Quyết định số 824 ban hành ngày 6/7/2018, ông Trần Quốc Khánh – Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ nghỉ hưu từ ngày 1/9/2018.

Theo Quyết định số 825 ban hành ngày 6/7/2018, ông Vương Duy Biên – Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL nghỉ hưu từ ngày 1/9/2018.

Theo Quyết định số 563 ban hành ngày 18/5/2018, ông Võ Sỹ Lực – Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Cao su Việt Nam nghỉ hưu từ ngày 1/9/2018.

Hiện Bộ Khoa học và Công nghệ có Bộ trưởng là ông Chu Ngọc Anh cùng 4 Thứ trưởng; Bộ VH-TT&DL có Bộ trưởng là ông Nguyễn Ngọc Thiện cùng 4 Thứ trưởng; Bộ NN&PTNT có Bộ trưởng là ông Nguyễn Xuân Cường cùng 4 Thứ trưởng.

Minh Long

Xem thêm: