Thanh tra tỉnh Bạc Liêu phát hiện vi phạm tại hồ sơ thẩm định giá đối với 4 gói thầu do Sở Y tế làm chủ đầu tư, làm thất thoát hơn 822 triệu đồng.

Giới chức Y tế lấy mẫu xét nghiệm cho người dân về từ vùng dịch, hồi tháng 10/2021. (Ảnh: baobaclieu.vn)

Ngày 21/5, Thanh tra tỉnh Bạc Liêu cho biết vừa ban hành kết luận thanh tra công tác mua sắm, quản lý, sử dụng thuốc, hóa chất, sinh phẩm, vật tư, trang thiết bị y tế phòng dịch COVID-19 tại Sở Y tế và các đơn vị trực thuộc.

Theo đó, tại Sở Y tế, Thanh tra tỉnh Bạc Liêu phát hiện hồ sơ thẩm định giá đối với 3 hợp đồng (4 gói thầu) do Công ty TNHH Thẩm định giá Tây Nam thẩm định giá không tuân thủ các quy định về thẩm định giá, vi phạm quy trình, tiêu chuẩn thẩm định.

“Điều này làm tăng giá trị của 8 mặt hàng, gây thiệt hại, thất thoát ngân sách Nhà nước hơn 822 triệu đồng”, kết luận khẳng định.

Bên cạnh đó, một trong 4 gói thầu (gói thầu số 06) do Sở Y tế Bạc Liêu mua sai về trình tự, thủ tục, trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu trễ hạn so với quy định. Công tác nghiệm thu, thanh lý hợp đồng thẩm định giá thiếu chặt chẽ, không phát hiện sai sót chứng thư thẩm định giá.

Sở Y tế chưa đánh giá toàn diện về nhu cầu, tính cấp thiết trong việc mua sắm trang thiết bị. Vì vậy, có loại thiết bị mua sắm thiếu đồng bộ dẫn đến chưa đủ điều kiện đưa vào sử dụng, đơn vị khác có nhu cầu sử dụng nhưng chưa được trang bị kịp thời.

Đối với 3 gói thầu mua sinh phẩm của Công ty Việt Á, Thanh tra tỉnh Bạc Liêu phát hiện trong công tác lập, trình dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Bạc Liêu quyết định trên cơ sở đề xuất của Khoa Xét nghiệm; Phòng Tài chính – Kế hoạch nhưng không thể hiện thông qua tập thể ban giám đốc. Hợp đồng thuê thẩm định giá chưa ràng buộc chặt chẽ, xác định sai mục đích thẩm định.

Một số gói thầu tại CDC Bạc Liêu thể hiện tính pháp lý của hồ sơ chưa đảm bảo theo quy định để làm cơ sở lập dự toán, bảng báo giá sao chụp, không đủ 3 bảng báo giá, bảng báo giá không thể hiện đặc tính, chủng loại hàng hóa; dự toán không nêu rõ nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa; có mặt hàng không cùng đặc tính, chủng loại so với gói thầu trước đó.

3 gói thầu CDC Bạc Liêu mua sinh phẩm của Công ty Việt Á đã thể hiện công tác lập, trình dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu có dấu hiệu thiếu minh bạch. Các gói thầu này còn vi phạm những quy định trong khâu lập kế hoạch và thực hiện hợp đồng.

Ngoài việc chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra đối với 7 gói thầu tại Sở Y tế và CDC Bạc Liêu, Thanh tra tỉnh này kiến nghị thu hồi và xuất toán thu hồi gần 2,9 tỷ đồng và nộp ngân sách hơn 4,4 tỷ đồng.

Thanh tra cũng kiến nghị UBND tỉnh Bạc Liêu có hình thức xử lý vai trò trách nhiệm Ban Giám đốc Sở Y tế và Chủ tịch Hội đồng thẩm định (Phó giám đốc Sở Y tế).

Minh Long