Trong đó, có 75 ứng viên GS (trong đó có 01 ứng viên đề nghị xét ở dạng đặc biệt) và 349 ứng viên PGS.

Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước
Trong hai ngày 10 và 11/11, Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước đã tổ chức kỳ họp lần thứ III. (Ảnh: hanoimoi.com.vn)

Trong 2 ngày (10, 11/11), Hội đồng Giáo sư Nhà nước (HĐGSNN) đã tổ chức kỳ họp lần thứ III nhằm thảo luận và tiến hành bỏ phiếu đối với kết quả xét của HĐGS ngành, liên ngành và danh sách ứng viên đủ điều kiện được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS.

Theo Văn phòng HĐGSNN, năm 2019, có 98 HĐGS cơ sở có ứng viên đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS với 725 ứng viên, trong đó có 119 ứng viên GS, 606 ứng viên PGS.

Sau khi thẩm định hồ sơ, đánh giá ngoại ngữ, đánh giá báo cáo khoa học tổng quan 440 ứng viên gồm: 82 ứng viên GS, 358 ứng viên PGS từ 26 HĐGS ngành, liên ngành được đưa vào danh sách đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2019.

Riêng HĐGS ngành Khoa học Quân sự và Khoa học An ninh đề nghị 47 ứng viên (01 ứng viên GS, 46 ứng viên PGS) nhưng chưa tổ chức xét tại kỳ họp lần này do chưa có hướng dẫn cụ thể theo quy chế đặc thù của cấp trên.

Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước đã thảo luận công khai hồ sơ từng ứng viên, bầu ban kiểm phiếu và tiến hành bỏ phiếu đối với danh sách ứng viên đủ điều kiện được xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS.

Kết quả số ứng viên đạt đủ số phiếu tín nhiệm theo quy định có 75 ứng viên GS (trong đó có 01 ứng viên đề nghị xét ở dạng đặc biệt) và 349 ứng viên PGS. Tỷ lệ đạt so với tổng số ứng viên đăng ký ban đầu tại các HĐGS cơ sở cho đến thời điểm này là 58,48% (trong đó tỶ lệ đạt của ứng viên GS là 63,02%, ứng viên PGS là 57,59%).

Theo đánh giá chung, các ứng viên GS, PGS năm 2019 có chất lượng khá tốt, năng lực ngoại ngữ có nhiều tiến bộ, hầu hết các ứng viên có công trình nghiên cứu khoa học đăng trên các tạp chí quốc tế uy tín,…

Danh sách chi tiết tại đây.

Minh Long

Xem thêm: