Những trận động đất này có độ lớn từ 2,6-2,9 độ Richter, xảy ra tại khu vực Sông Tranh 2 (huyện Bắc Trà My, Quảng Nam).

Bản đồ chấn tâm động đất. (Ảnh: igp-vast.vn)

Theo Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần – Viện Vật lý Địa cầu, hồi 14h54 ngày 2/11, một trận động đất có độ lớn 2,9 độ Richter xảy ra tại vị trí có tọa độ 15.189 vĩ độ Bắc, 108.196 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8.0 km. Động đất xảy ra tại huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam.

Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần – Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

Trước đó, 4 trận động đất cũng xảy ra tại khu vực này. Cụ thể:

Ngày 21/10, hai trận động đất xảy ra ở khu vực Sông Tranh 2. Một trận xảy ra lúc 9h32 có độ lớn 2,6 độ Richter xảy ra tại vị trí có tọa độ 15.314 vĩ độ Bắc, 108.090 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 10,8 km.

Tiếp đó, lúc 11h38 một trận động đất có độ lớn 2,8 độ Richter xảy ra tại vị trí có tọa độ 15.233 vĩ độ Bắc, 108.085 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8,3 km.

Ngày 24/10, một trận động đất xảy ra tại huyện Bắc Trà My có độ lớn 2,7 độ Richter xảy ra tại vị trí có tọa độ 15.221 vĩ độ Bắc, 108.224 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 8 km.

Ngày 25/10 lúc 00h57, trận động đất có độ lớn 2,7 độ Richter xảy ra tại vị trí có tọa độ 15.262 vĩ độ Bắc, 108.144 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 12.8 km.

Như vậy, chưa tới 2 tuần, đã có 5 trận động đất với độ lớn khác nhau xảy ra ở khu vực Sông Tranh 2 thuộc huyện Bắc Trà My, Quảng Nam.

Minh Long

Xem thêm: