Theo Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XII đến nay đã kỷ luật 56 cán bộ thuộc diện trung ương quản lý.

(Tranh biếm họa: ndiep)

Ngày 16/8, Ban Chỉ đạo (BCĐ) Trung ương về phòng, chống tham nhũng họp phiên thứ 14.

Tại phiên họp, BCĐ đã đưa một số vụ án, vụ việc tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp vào theo dõi ở 3 cấp độ để tập trung xử lý nghiêm với nguyên tắc: “Không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai”.

Thống kê, trong tổng 68 vụ án, 57 vụ việc tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp thuộc diện BCĐ theo dõi, đến nay đã kết thúc điều tra, truy tố và đưa ra xét xử sơ thẩm 40 vụ án/500 bị cáo.

Trong đó có nhiều vụ án tham nhũng, kinh tế đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội đặc biệt quan tâm, kể cả những vụ án tồn đọng kéo dài từ nhiều năm trước đã được xử lý dứt điểm.

Từ năm 2013 đến nay, cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp đã kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật hơn 4.300 cán bộ, đảng viên do tham nhũng, cố ý làm trái; kiến nghị thu hồi, xử lý hơn 400.000 tỷ đồng và 18.525 ha đất, chuyển 515 vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự sang cơ quan điều tra. Từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XII đến nay đã kỷ luật 56 cán bộ diện trung ương quản lý.

BCĐ thống nhất kết thúc yêu cầu xử lý đối với 7 vụ án, 5 vụ việc thuộc diện BCĐ theo dõi; 2 vụ án thuộc diện Ban Nội chính trung ương theo dõi; 30 vụ án, 23 vụ việc thuộc diện tỉnh ủy, thành ủy theo dõi; bổ sung 1 vụ việc vào diện BCĐ theo dõi.

Đồng thờI, BCĐ tổ chức 40 đoàn công tác kiểm tra, giám sát công tác phòng chống tham nhũng tại 15 cấp ủy, tổ chức đảng ở TU và 63 ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc TU. Qua kiểm tra, giám sát đã kiến nghị 404 nhóm vấn đề về hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật, chỉ đạo xử lý 452 vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế…

Cũng tại phiên họp, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá “tham nhũng đang từng bước được kiềm chế và có chiều hướng thuyên giảm”.

Phạm Toàn

Xem thêm: