Trong số 14 cán bộ xã thuộc huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) sử dụng bằng tốt nghiệp THPT giả, có 7 cán bộ bị cho thôi việc.

bằng giả
7/14 cán bộ xã dùng bằng giả phải nghỉ việc. (Tranh biếm họa: Satế)

Ngày 7/6, huyện ủy Hướng Hóa (Quảng Trị) cho biết huyện đang xử lý những cán bộ sử dụng bằng tốt nghiệp THPT giả.

Theo cơ quan chức năng, có 14 cán bộ ở huyện Hướng Hóa sử dụng bằng giả. Trong đó, 4 cán bộ thuộc diện UBND huyện Hướng Hóa quản lý; 2 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy Hướng Hóa quản lý; 8 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Đảng ủy xã và các cơ quan ngành dọc quản lý.

Qua xem xét, huyện Hướng Hóa đã cho thôi việc 7 cán bộ (3 người là công chức do UBND huyện Hướng Hóa quản lý, 4 người công tác tại Đảng ủy các xã); 7 trường hợp còn lại tiếp tục được xem xét xử lý.

Trước đó tháng 11/2017, 12 cán bộ xã thuộc huyện Hướng Hóa bị một phụ nữ lừa lấy hơn 10 triệu đồng/người để phúc khảo điểm tại kỳ thi THPT, nhưng thực chất là mua bằng giả.

Đến tháng 12/2017, UBND huyện Hướng Hóa đã kiểm tra, rà soát toàn bộ văn bằng chứng chỉ cán bộ công chức, viên chức và phát hiện 14 trường hợp dùng bằng giả. Sau đó, huyện này gia hạn cho những cán bộ dùng bằng giả phải bổ sung văn bằng thật, nếu không sẽ bị cho nghỉ việc. Thế nhưng đã hai năm qua, các cán bộ này vẫn chưa có bằng cấp hợp lệ để nộp.

Phạm Toàn

Xem thêm: