73 trong số 451 ứng viên Giáo sư (GS), Phó Giáo sư (PGS) bị loại khỏi danh sách ứng viên được hội đồng GS ngành, liên ngành đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2021.

Ngày 19/1/2021, tại Viện Hàn lâm Khoa học và công nghệ Việt Nam đã diễn ra Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2020 cho các nhà giáo đang công tác tại Viện. (Ảnh: itt.vast.vn)

Hội đồng GS nhà nước vừa công bố danh sách ứng viên được hội đồng GS ngành, liên ngành đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2021.

Theo danh sách này, có 378 ứng viên GS, PGS của 28 ngành, liên ngành. Các ứng viên trên được xét duyệt từ danh sách ứng viên được hội đồng GS cơ sở đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2021.

So với danh sách ứng viên được hội đồng GS cơ sở xét duyệt, danh sách này giảm 73/451 ứng viên GS, PGS.

Ngành Toán đứng đầu với hơn một nửa ứng viên bị loại (đề nghị xét 25 ứng viên, đạt chuẩn là 11 ứng viên); Liên ngành Điện – Điện tử – Tự động cũng có một nửa ứng viên bị loại (đề nghị xét 26, đạt chuẩn là 13 ứng viên).

Ở một số ngành khác cũng có nhiều ứng viên bị loại ở đợt xét của Hội đồng GS ngành, liên ngành như Công nghệ thông tin 7 ứng viên, Kinh tế 6 ứng viên.

Cụ thể, số ứng viên được hội đồng GS ngành, liên ngành đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2021 như sau:

Liên ngành Cơ khí – Động lực: 23/26

Ngành Công nghệ thông tin: 10/17

Ngành Dược học: 10/13

Liên ngành Điện – Điện tử – Tự động hóa: 13/26

Ngành Giao thông vận tải: 17/18

Ngành Giáo dục học: 6/6

Liên ngành Hóa học – Công nghệ thực phẩm: 42/44

Liên ngành Khoa học trái đất – mỏ: 8/12

Ngành Kinh tế: 50/56

Ngành Luật học: 9/9

Ngành Luyện kim: 3/3

Ngành Ngôn ngữ học: 2/2

Liên ngành Nông nghiệp – Lâm nghiệp: 14/15

Ngành Sinh học: 23/25

Liên ngành Sử học – Khảo cổ học – Dân tộc học: 2/2

Ngành Tâm lý học: 7/7

Ngành Thủy lợi: 3/4

Ngành Toán: 11/25

Liên ngành Triết học – Xã hội học – Chính trị học: 7/10

Ngành, liên ngành Văn hóa – Nghệ thuật – Thể dục thể thao: 14/19

Ngành Vật lý: 26/31

Liên ngành Xây dựng – Kiến trúc: 11/14.

Danh sách ứng viên xem tại đây.

Văn Duy

Xem thêm:

Năm 2021: 451 ứng viên được đề nghị công nhận giáo sư, phó giáo sư