780.000 trẻ ở TP.HCM sẽ tiêm vắc-xin COVID-19 – chỉ đưa ra phiếu lựa chọn để tiêm diện rộng?

Việc tiêm vắc-xin cho khoảng hàng trăm ngàn trẻ 12-17 tuổi tại TP.HCM đang được chuẩn bị để triển khai, chỉ 2 ngày sau thông báo của Bộ Y tế.