Theo kết luận của Thanh tra tỉnh Thanh Hóa, 7/8 bệnh viện lớn tại tỉnh Thanh Hóa đã thu giá dịch vụ xét nghiệm COVID-19 (xét nghiệm nhanh và xét nghiệm RT-PCR) vượt giá quy định của Bộ Y tế hơn 7,5 tỷ đồng. Các cơ sở y tế này còn chưa công khai đầy đů kết quả chỉ định thầu đối với một số gói thầu về mua sắm vật tư y tế, mua sắm kit xét nghiệm.

Bệnh viện Đa khoa Nghi Sơn đã thu vượt gần 4,3 tỷ đồng tiền xét nghiệm COVID-19, cao nhất trong số 7 bệnh viện vi phạm. (Ảnh: Bệnh viện Đa Khoa khu vực Nghi sơn – Thanh Hóa/Facebook)

Cuối tháng 4, Thanh tra tỉnh Thanh Hóa đã gửi Báo cáo số 813/TTTH-PCTN tới Thanh tra Chính phủ và Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về kết quả thanh tra chuyên đề việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, Kít xét nghiệm, vắc-xin, thuốc phòng, chống COVID-19.

Việc thanh tra được tiến hành tại 8 bệnh viện trong tỉnh, gồm: Bệnh viện Đa khoa Thị xã Bỉm Sơn, Bệnh viện Mắt Thanh Hóa, Bệnh viện Nội tiết Thanh Hóa, Bệnh viện Đa khoa Hà Trung, Bệnh viện Đa khoa Nghi Sơn, Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Lặc, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, Bệnh viện Phụ Sản Thanh Hóa.

Theo Thanh tra tỉnh, 7/8 bệnh viện đã thu giá dịch vụ xét nghiệm COVID-19 (xét nghiệm nhanh và xét nghiệm RT-PCR) vượt định mức quy định của Bộ Y tế tại Văn bản số 4356/BYT- KHTC ngày 28/5/2021 và Văn bản số 5378/BYT-KHTC ngày 07/7/2021.

Cụ thể, Bệnh viện Mắt Thanh Hóa thu vượt 44.664.150 đồng, Bệnh viện Đa khoa huyện Hà Trung thu vượt 1.515.747.100 đồng, Bệnh viện Đa khoa Nghi Sơn thu vượt 4.293.766.950 đồng, Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Lặc thu vượt 316.435.299 đồng, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa thu vượt 710.435.200 đồng, Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa thu vượt 183.715.700 đồng, Bệnh viện Bỉm Sơn thu vượt 489.769.870 đồng.

Tổng cộng số tiền thu vượt là 7.554.534.269 đồng.

Về nguyên nhân, Thanh tra tỉnh Thanh Hóa cho hay các bệnh viện làm theo hướng dẫn của Sở Y tế Thanh Hóa: “Các chi phi liên quan đến việc lấy mẫu, trả kết quả xét nghiệm, vật tư tiêu hao, điện nước, nhân công, phần đồng chi trả nếu có… Các chi phí nêu trên do các cơ sở y tế tự đảm bảo” (tại khoản 2.1 Văn bản số 3036/SYT-KHTC ngày 22/7/2021)

“Hướng dẫn của Sở Y tế Thanh Hóa là chưa đúng với hướng dẫn về thanh toán thực thanh thực chi của Bộ Y tế tại Văn bản số 5378/BYT-KHTC ngày 7/7/2021 “Các chi phí liên quan đến việc lấy mẫu, trả kết quả xét nghiệm: vật tư tiêu hao, điện nước, nhân công: cơ sở y tế chi và quyết toán theo phân cấp ngân sách nhà mước hiện hành về kinh phí phòng chống dịch” – theo kết luận thanh tra.

Cơ quan này cho biết đã ban hành các kết luận thanh tra cụ thể đối với từng bệnh viện và đã kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo Sở Y tế Thanh Hóa chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính Thanh Hóa, đề xuất cho UBND tỉnh Thanh Hóa ra hướng dẫn để các cơ sở y tế xác định các chi phí liên quan đến vật tư tiêu hao, điện nước, nhân công trong việc xét nghiệm nhanh COVID-19.

Hai giai đoạn được đề nghị xác định lại chi phí xét nghiệm là từ ngày 1/7-9/11/2021 và từ ngày 10/11-31/12/2021. Việc tính toán này sẽ được dùng làm cơ sở để các cơ sở y tế thanh quyết toán nguồn kinh phí trên với các cấp ngân sách.

Sau tin doanh nhân nói chỉ 1,5 USD/test tại nước ngoài, Bộ Y tế báo từ ngày 25/9 giá đã giảm

54 gói thầu mua sắm vật tư y tế, kit xét nghiệm có sai phạm

Thanh tra tỉnh Thanh Hóa cho biết trong 2 năm 2020 – 2021, 8 bệnh viện trên đã thực hiện 461 gói thầu mua sắm vật tư y tế, kit xét nghiệm COVID-19. 67 gói thầu trong năm 2020 có giá trị hơn 2,73 tỷ đồng; 394 gói thầu trong năm 2021 có giá trị hơn 26,35 tỷ đồng.

Trong đó, về trang thiết bị, năm 2020 các đơn vị thực hiện 11 gói thầu với giá trị hơn 861 triệu đồng, năm 2021 các đơn vị thực hiện 7 gói thầu với giá trị 797 triệu đồng.

Về vật tư y tế, sinh phẩm, năm 2020 các đơn vị thực hiện 56 gói thầu với giá trị hơn 1,8 tỷ đồng, năm 2021 các đơn vị thực hiện 261 gói thầu với giá trị hơn 15,39 tỷ đồng.

Đối với kit xét nghiệm, năm 2020 các đơn vị không thực hiện mua sắm, năm 2021 các đơn vị thực hiện 126 gói thầu với giá trị hơn 10,16 tỷ đồng; về vắc-xin, thuốc, các đơn vị không thực hiện mua sắm.

Tổng số gói thầu mua sắm được kiểm tra là 452 gói thầu với tổng giá trị hơn 26,35 tỷ đồng, bao gồm: 58 gói thầu thực hiện trong năm 2020 với tổng giá trị hơn 2,73 tỷ đồng và 394 gói thầu thực hiện trong năm 2021 với tổng giá trị hơn 26.35 tỷ đồng.

Theo kết luận thanh tra, có 54 gói thầu có sai phạm về trình tự, thủ tục đấu thầu, mua sắm. “Tuy nhiên, các hạn chế khuyết điểm không gây hậu quả nghiêm trọng” – Thanh tra tỉnh Thanh Hóa cho hay, không nêu cụ thể sai phạm và hậu quả tác động.

Thanh tra tỉnh Thanh Hóa cho biết việc thực hiện hợp đồng mua sắm vật tư y tế, kit xét nghiệm COVID-19 tại 8 bệnh viện trên “cơ bản đảm bảo quy định”, dù các bệnh viện được thanh tra chưa xây dựng kế hoạch mua sắm vật tư y tế, các loại trang phục phòng chống dịch, test nhanh, xét nghiệm RT – PCR ngay từ đầu năm cũng như xây dựng kế hoạch mua sắm từng tháng, từng quý; chưa công khai đầy đů kết quả chỉ định thầu trong các gói thầu về mua sắm vật tư y tế, mua sắm kit xét nghiệm theo quy định.

Nguyễn Sơn