Trong số 22.763 người được tinh giản biên chế trong hai năm 2015, 2016 và 6 tháng đầu năm 2017, có tới 19.564 người về hưu trước tuổi, theo báo cáo của Bộ Nội vụ.

tinh gian bien che
Mặc dù đã tiến hành hơn 10 năm, việc tinh giản biên chế vẫn đạt được các mục tiêu đề ra. (Ảnh minh họa)

Ngoài ra, trong tổng biên chế tinh giản có hơn 2.900 người hưởng chính sách thôi việc ngay, 23 người hưởng chính sách thôi việc sau khi đi học, 32 người hưởng chính sách chuyển sang các tổ chức không hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

Báo cáo không đề cập đến đối tượng tinh giản biên chế thuộc diện hưởng chính sách do thôi giữ chức vụ lãnh đạo hoặc được bổ nhiệm, bầu cử vào chức vụ khác có phụ cấp chức vụ lãnh đạo mới thấp hơn do sắp xếp tổ chức.  

tinh gian bien che
Thành phần tinh giản biên chế trong năm 2015, 2016 và nửa đầu năm 2017. Đơn vị: người. (Số liệu: Bộ Nội vụ)

Theo kế hoạch dự kiến, từ nay đến năm 2021, mỗi năm, các bộ, ngành, địa phương giảm 1,5%-2% biên chế công chức, biên chế sự nghiệp được giao năm 2015.

Những nơi chưa giảm được biên chế sự nghiệp năm 2016 so với biên chế được giao năm 2015 thì năm 2017 phải giảm tối thiểu 3% của biên chế được giao năm 2015. Trường hợp phải thành lập tổ chức hoặc được giao nhiệm vụ mới thì tự cân đối, điều chỉnh trong tổng biên chế được giao.

Tuy nhiên, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa cho biết hiện nhiều nơi vẫn chưa phê duyệt Đề án tinh giản biên chế đến năm 2021, chưa xây dựng kế hoạch tinh giản biên chế năm 2015-2021 và của từng năm, dẫn đến tình trạng đề xuất giải quyết chính sách tinh giản biên chế không theo quy định (định kỳ 2 lần/năm – 6 tháng/lần). Tinh giản biên chế nhưng chưa chú trọng việc cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức theo đề án vị trí việc làm; đưa vào diện tinh giản biên chế đối với một số trường hợp không thuộc đối tượng tinh giản.

Với tiến độ và cách làm như hiện nay thì khó có thể thực hiện được mục tiêu nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị – báo cáo cho hay.

Năm 2015, báo cáo do Bộ trưởng Nội vụ Nguyễn Thái Bình gửi Quốc hội cho biết tính đến ngày 30/6/2014, số lượng cấp phó trong các cơ quan hành chính nhà nước còn vượt so với quy định của pháp luật, trong đó có một số Bộ, cơ quan ngang Bộ tăng số lượng Thứ trưởng và tương đương.

Một số địa phương vẫn có tình trạng tự ý quyết định vượt thẩm quyền và sử dụng vượt chỉ tiêu biên chế công chức được giao; HĐND một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định số biên chế cao hơn số biên chế công chức được giao.

Đối với vụ việc phản ánh nguyên Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh bổ nhiệm tới 35 cán bộ vào cuối nhiệm kỳ, tháng 2/2017, Bộ Nội vụ thông báo kết luận thanh tra, nêu các trường hợp điều động, bổ nhiệm sai, đồng thời kiến nghị Tổng Thanh tra Chính phủ chỉ đạo kiểm điểm, rút kinh nghiệm và khắc phục đối với các sai phạm.

Vĩnh Long

Xem thêm: