Việt Nam: 9 sự kiện – 9 dấu hỏi lớn trong năm 2020

Năm 2020 sắp kết thúc. Điều khác biệt là nhiều vấn đề vẫn tiếp tục tồn tại, để lại những dấu hỏi không chỉ cho hôm nay mà của cả ngày mai, trong cả năm…