Theo báo cáo, tỷ lệ giải quyết các vụ án hành chính (án “dân kiện quan”) chỉ đạt 42,6%, thấp hơn rất nhiều so với tỷ lệ giải quyết chung (66,5%).

(Ảnh minh họa)

Chánh án TAND tối cao vừa có báo cáo công tác gửi đến Quốc hội.

Theo đó, trong kỳ báo cáo từ ngày 1/10/2018 đến ngày 31/3/2019, TAND các cấp đã thụ lý 9.305 vụ án hành chính, tăng 2.306 vụ so với cùng kỳ năm 2018; đã giải quyết, xét xử được 3.965 vụ, tăng 1.702 vụ so với cùng kỳ năm 2018 (đạt tỷ lệ 42,6 %) – thấp hơn rất nhiều so với tỷ lệ giải quyết chung (66,5%).

Trong đó, thụ lý theo thủ tục sơ thẩm 6.902 vụ, đã giải quyết, xét xử 3.022 vụ; thụ lý theo thủ tục phúc thẩm 2.316 vụ, đã giải quyết, xét xử 882 vụ; thụ lý theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm 87 vụ, đã giải quyết, xét xử 61 vụ.

Tỷ lệ các bản án, quyết định bị hủy là 3,75%, giảm 0,71% so với cùng kỳ năm 2018; bị sửa là 3,53%, giảm 0,35% so với cùng kỳ năm 2018.

TAND các cấp đã giải thích, đính chính hoặc kháng nghị đối với 2 bản án do tuyên không rõ ràng, gây khó khăn cho công tác thi hành án.

Chánh án TAND tối cao giải thích các vụ án hành chính thụ lý, giải quyết chủ yếu liên quan tới các quyết định hành chính, hành vi hành chính về quản lý đất đai. Thực tiễn cho thấy các vụ án hành chính phức tạp, quá trình thực hiện một số quy định của Luật Tố tụng hành chính cũng gặp phải những vướng mắc và thời gian giải quyết vụ án bị kéo dài, nên tỷ lệ giải quyết loại án này chưa cao.

Bên cạnh án hành chính, công tác giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm, tổng số đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm mà TAND tối cao và các TAND cấp cao cũng gặp khó khăn. Số đơn/vụ phải giải quyết là 13.130 đơn/vụ; đã giải quyết được 4.671 đơn/vụ, đạt tỷ lệ 36,6%. Trong tổng số 4.671 đơn/vụ đã giải quyết, tòa án trả lời cho các đương sự là không có căn cứ kháng nghị 4.481 đơn/vụ; kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm 190 đơn/vụ.

Phạm Toàn

Xem thêm: