UBKT Tỉnh ủy An Giang vừa công quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với ông Trần Đặng Đức – Giám đốc Sở TN&MT.

Ông Trần Đặng Đức. (Ảnh: sotainguyenmt.angiang.gov.vn)

Theo UBKT, từ năm 2013 đến 2017, với vai trò là Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở TN&MT, ông Đức đã để xảy ra những sai phạm, khuyết điểm trong việc bổ nhiệm, hợp đồng nhiều cán bộ công chức, viên chức, người lao động và để cấp dưới tuyển dụng, phân công, điều động công chức, viên chức, tham mưu thực hiện công tác quy hoạch, kỷ luật đảng viên sai nguyên tắc, quy trình, thủ tục, không đủ điều kiện, tiêu chuẩn.

Đồng thời, ông Đức không tham mưu UBND tỉnh bổ sung quy định thời gian hoạt động khai thác cát đối với Giấy phép đã cấp cho doanh nghiệp tư nhân Thái Bình. Ông cũng thực hiện quy định về kê khai, công khai tài sản, thu nhập không đúng quy định; giải trình về biến động tài sản, nguồn gốc tài sản không trung thực.

UBKT Tỉnh ủy nhận định những sai phạm, khuyết điểm của ông Đức đã gây hậu quả nghiêm trọng, làm giảm uy tín của cá nhân, tổ chức đảng và ngành TN&MT, làm phát sinh đơn tố cáo gửi nhiều ngành, nhiều cấp và dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên, người dân, đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật Đảng. Với những sai phạm này, UBKT Tỉnh ủy đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Đức.

Ngoài ra, theo UBKT Tỉnh ủy các sai phạm, khuyết điểm nêu trên có trách nhiệm của Đảng ủy Sở TN&MT và một số cán bộ tham mưu do đó yêu cầu các tổ chức đảng có thẩm quyền xem xét, kiểm điểm trách nhiệm đối với các tập thể, cá nhân liên quan.

Phạm Toàn

Xem thêm: