Bên cạnh 3 thành viên mới được giới thiệu làm chủ nhiệm các ủy ban, ứng viên bầu chức danh Chủ tịch, Phó chủ tịch Quốc hội không thay đổi so với kỳ họp trước.

Chiều 21/7, Quốc hội đã biểu quyết “chốt” danh sách để bầu Chủ tịch Quốc hội, 4 Phó chủ tịch Quốc hội và 13 Uỷ viên Uỷ ban thường vụ Quốc hội.

Theo kết quả này, 480/482 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết đã đồng ý chọn bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội khoá 13 vào ứng cử vị trí Chủ tịch Quốc hội khoá mới.

478/482 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết đồng ý với danh sách bầu 4 Phó chủ tịch Quốc hội, gồm: bà Tòng Thị Phóng, ông Đỗ Bá Tỵ, ông Uông Chu Lưu, ông Phùng Quốc Hiển.