Bắc Giang: Ba cảnh sát giao thông cùng nhau hành hung một người dân

Theo quy định Điều 5, Thông tư số 01/2016/TT-BCA, cảnh sát giao thông không có có quyền đánh người vi phạm.