Ban Giải phóng mặt bằng và Tái định cư TP. Thanh Hóa (tỉnh Thanh Hóa) được xác định chi tiếp khách, ăn sáng sai quy định hơn 3,3 tỷ đồng.

Ban Giải phóng mặt bằng và Tái định cư TP. Thanh Hóa (tỉnh Thanh Hóa) được xác định chi tiếp khách, ăn sáng sai quy định hơn 3,3 tỷ đồng. (Ảnh minh họa: Mikhail Gnatkovskiy/shutterstock.com)

Thanh tra tỉnh Thanh Hóa vừa thực hiện thanh tra dấu hiệu vi phạm trong “quản lý, sử dụng nguồn kinh phí, thu, chi tài chính; tiếp nhận, tuyển dụng, hợp đồng và sử dụng lao động” tại Ban Giải phóng mặt bằng và Tái định cư TP. Thanh Hóa (Ban GPMB, giai đoạn 2010-2020).

Theo đó, hàng loạt sai phạm tại Ban này được Thanh tra tỉnh chỉ ra.

Cụ thể, Ban GPMB đã sử dụng không đúng mục đích, vi phạm luật ngân sách nhà nước hơn 55,7 tỷ đồng từ nguồn ngân sách, nguồn kinh phí chi trả giải phóng mặt bằng, tiền đất tái định cư, tiền bảo lãnh dự thầu…

Trong đó, tổng số tiền sử dụng sai nguồn và chi sai chế độ, đối tượng, định mức, tiêu chuẩn hơn 24,6 tỷ đồng, đã thu hồi 20,5 tỷ đồng, số chưa thu khoảng 4 tỷ đồng. Tổng số tiền chi sai nguồn nhưng đảm bảo chế độ, đối tượng, tiêu chuẩn là 31 tỷ đồng, đã thu hồi hơn 8,4 tỷ đồng, hiện hơn 22,7 tỷ đồng chưa thu hồi được.

Ban GPMB còn chi sai mục đích và chi sai chế độ, chính sách tới 14,5 tỷ đồng. Cụ thể, chi thuê xe, sửa chữa xe cho Thành ủy, UBND TP không đúng đối tượng gần 4 tỷ đồng; chi cho các tổ chức, đơn vị, cá nhân không đúng đối tượng, định mức, tiêu chuẩn gần 3,8 tỷ đồng; chi phí tiếp khách của UBND TP, chi ăn sáng không đúng đối tượng, định mức, tiêu chuẩn số tiền 3,3 tỷ đồng… Hiện số tiền chi sai đã thu hồi 11 tỷ đồng, số chưa thu là 3,4 tỷ đồng.

Tuyển dụng trái quy định hàng chục trường hợp; nợ lương NLĐ gần 9 tỷ đồng

Cũng theo kết luận thanh tra, Ban GPMB còn tuyển dụng, tiếp nhận công chức, viên chức trái quy định hàng chục trường hợp. Cụ thể, không thực hiện tuyển dụng viên chức đối với những người chưa là viên chức đối với 6 trường hợp; không thực hiện xét tuyển đặc cách viên chức đối với cán bộ xã với 3 trường hợp; không thực hiện việc ký hợp đồng làm việc đối với 8 viên chức do Chủ tịch UBND TP điều động.

Chủ tịch TP. Thanh Hóa trong giai đoạn 2010-2020 đã ký 36 hợp đồng lao động không xác định thời hạn được hưởng chế độ ngạch bậc, hệ số lương theo quy định như viên chức để làm việc tại Ban GPMB. Đến thời điểm thanh tra, một số đã chuyển công tác, nghỉ việc, được tuyển dụng vào viên chức, số hợp đồng còn lại là 24.

Thanh tra tỉnh Thanh Hóa chỉ rõ chủ tịch thành phố các nhiệm kỳ trước đã điều động lao động từ các phòng, ban của thành phố và giao nhiệm vụ cho Ban GPMB tiếp nhận, ký hợp đồng lao động với 84 người là không đúng thẩm quyền, vi phạm quy định về cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.

Từ tháng 3/2020 đến tháng 10/2021, Ban GPMB nợ lương người lao động làm việc tại ban và các bộ phận khác là 8,7 tỷ đồng. Trong đó, người lao động làm việc tại Ban 7,1 tỷ đồng, lao động hợp đồng có danh sách tại Ban nhưng làm việc tại các phòng chuyên môn của UBND TP gần 1,6 tỷ đồng.

Thanh tra tỉnh kiến nghị Ban GPMB thu hồi số tiền chi sai; Chủ tịch TP, Ban GPMB tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với các tập thể, cá nhân sai phạm…

Hoàng Minh

Xem thêm:

Việt Nam mỗi năm chi sai tới 50.000 tỷ đồng tiền ngân sách