Bệnh nhân dùng ma túy tại Bệnh viện Tâm thần: Cán bộ bệnh viện cũng tham gia

Bệnh nhân Nguyễn Xuân Quý đã cải tạo phòng điều trị tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương I thành nơi sử dụng ma túy, buôn bán ma túy.