‘Biến chủng COVID-19 lần này có khả năng nhân lên và phát tán mầm bệnh rất rộng’

Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long chiều 25/5 cho biết bình thường trong phòng thí nghiệm 3-4 ngày mới mọc virus, nhưng lần này ngày thứ 2 mọc rất nhiều, nên phát tán mầm…