Biên giới Tây Nam Bộ: “Có lần 11 người nhập cảnh về, tới 10 người dương tính”

“Nguy cơ có thể lây lan dịch từ Campuchia, Thái Lan và một số nơi khác vào khu vực Tây Nam Bộ rất lớn và hiện hữu” – Bộ trưởng Bộ Y tế.