Theo Thanh tra Chính phủ, cơ quan điều tra tỉnh Bình Định đã thực hiện quy trình kiểm điểm, xử lý đối với 4 vụ việc liên quan đến 10 cán bộ, công chức, xử lý hơn 2,5 tỷ đồng.

tham nhũng, Bình Định, chống tham nhũng
10 cán bộ Bình Định bị xử lý vì tham nhũng. (Tranh biếm họa: ndiep)

Thanh tra Chính phủ vừa ban hành thông báo kết luận thanh tra về trách nhiệm của UBND tỉnh Bình Định trong việc thực hiện pháp luật thanh tra, khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân và phòng, chống tham nhũng (giai đoạn từ ngày 1/1/2015 đến 31/12/2017).

Theo kết luận, Thanh tra Chính phủ dẫn kết quả kiểm tra của Bộ Nội vụ cho thấy trong kỳ kiểm tra, tỉnh Bình Định có 55 trường hợp bổ nhiệm còn thiếu tiêu chuẩn quy định về trình độ lý luận chính trị, chứng chỉ ngoại ngữ, tin học (đến nay, đa số đã được cử đi đào tạo bổ sung hoặc có kế hoạch đào tạo).

Về chuyển đổi vị trí công tác, tính đến ngày 31/12/2017, đã có 153 cán bộ, công chức, viên chức được chuyển đổi.

Về công tác tuyển dụng công chức viên chức: UBND tỉnh Bình Định chưa kịp thời tuyển dụng công chức qua hình thức thi tuyển, mà chỉ xét tuyển một số ít công chức (không đủ chỉ tiêu biên chế đã được xét duyệt), nhất là tại UBND các huyện, dẫn đến việc các cơ quan, đơn vị thiếu hụt nhân lực, phải ký hợp đồng lao động làm công việc thường xuyên.

Việc công khai, minh bạch trong tuyển dụng công chức, viên chức đối với một số đơn vị thực hiện công khai không đầy đủ các hình thức bắt buộc phải công khai (UBND huyện Phù Cát, Tây Sơn, Vĩnh Thạnh); không có hồ sơ ghi nhận việc niêm yết công khai (UBND huyện Phù Cát, Tây Sơn, Vĩnh Thạnh, Phù Mỹ, Tuy Phước, thị xã An Nhơn, TP. Quy Nhơn).

UBND tỉnh chậm xử lý đối với kết quả tuyển dụng viên chức sự nghiệp công lập huyện Vĩnh Thạch.

Về việc chuyển đổi vị trí công tác: Sở Nội vụ chưa tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quy định về thẩm quyền, trách nhiệm thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác của các cơ quan, đơn vị và xây dựng kế hoạch, kiểm tra việc thực hiện theo quy định.

Năm 2016, UBND tỉnh có ban hành văn bản số 3994 chỉ đạo hướng dẫn thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác, nhưng nhiều ngành, địa phương không xây dựng kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác, hoặc có xây dựng nhưng không phê duyệt danh sách, vị trí chuyển đổi; không tổ chức thực hiện theo kế hoạch đã phê duyệt hoặc có thực hiện nhưng chưa đảm bảo thủ tục.

Sở Nội vụ chưa thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu giúp UBND tỉnh thực hiện các quy định của pháp luật về chuyển đổi vị trí công tác; chưa thực hiện việc hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp số liệu của các cơ quan, đơn vị về việc chuyển đổi vị trí công tác; không có báo cáo kết quả về việc chuyển đổi vị trí công tác trên toàn tỉnh.

Về tham nhũng: Thanh tra Chính phủ phát hiện 8 vụ việc có dấu hiệu tội phạm, liên quan đến hành vi tham nhũng với số tiền gần 4 tỷ đồng, đã chuyển cơ quan điều tra điều tra làm rõ để xử lý theo quy định.

Cơ quan điều tra chuyển lại để xử lý hành chính đối với 6 vụ việc. Hiện cơ quan điều tra đã thực hiện quy trình kiểm điểm, xử lý đối với 4 vụ việc liên quan đến 10 cán bộ, công chức, xử lý hơn 2,5 tỷ đồng.

Còn 2 vụ đang tiến hành điều tra theo quy định của pháp luật là vụ chiếm đoạt tiền của kế toán UBND xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Thạnh và vụ lập quỹ trái phép của cựu hiệu trưởng Trường Trung cấp thủ công mỹ nghệ thuộc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bình Định.

Một số đơn vị được kiểm tra có năm không xây dựng chương trình, kế hoạch phòng chống tham nhũng như: UBND TP. Quy Nhơn, thị xã An Nhơn; UBND các huyện Tuy phước, Vĩnh Thạnh, Tây Sơn; Sở Tài Chính.

Việc triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống tham nhũng còn mang tính hình thức, chưa thường xuyên. Trong khi đó, việc xử lý các vụ việc, người có hành vi tham nhũng còn ít, một số nơi chưa thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo về phòng chống tham nhũng theo quy định…

Thanh tra Chính phủ cũng lưu ý việc tố cáo tại Sở Nội vụ liên quan đến việc ông Phạm Văn Nam – nguyên Chánh văn phòng Sở Nội vụ khai man thành tích để nhận bằng khen. Mặc dù đã được Giám đốc Sở Nội vụ, Chủ tịch UBND tỉnh xem xét giải quyết nhưng chưa triệt để.

Tổng Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng giao Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định yêu cầu Ban Thi đua khen thưởng, Sở Nội vụ xử lý dứt điểm vụ việc theo quy định.

Tổng Thanh tra Chính phủ cũng kiến nghị Thủ tướng giao Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và xử lý theo thẩm quyền được phân cấp. Đồng thời, chỉ đạo thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương và các cá nhân có liên quan nghiêm túc kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm từng tổ chức, cá nhân liên quan đến thiếu sót, sai phạm được nêu trong kết luận thanh tra.

Phạm Toàn

Xem thêm: