Thanh tra tỉnh Bình Định phát hiện Phòng GD&ĐT huyện Phù Cát đã chi sai hơn 870 triệu đồng.

Kiên Giang, UBND xã Tân Hội, ông Trần Minh Hòa
Bình Định: Phòng GD&ĐT huyện chi sai hàng trăm triệu đồng. (Ảnh minh họa: shutterstock)

Ông Nguyễn Tuấn Thanh – Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có ý kiến xử lý kết quả thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật trong công tác quản lý thu – chi tài chính, quản lý đầu tư xây dựng cơ bản (giai đoạn 2014 – 2018) và việc mua sắm trang thiết bị, đồ dùng dạy học (giai đoạn 2014 – 2017) tại Phòng GD&ĐT huyện Phù Cát.

Theo kết quả thanh tra, có 18 trường THCS thuộc Phòng GD&ĐT huyện Phù Cát chi 1% mức lương cơ sở bồi dưỡng cho 66 giáo viên dạy môn thể dục với những tiết giảng lý thuyết và kiểm tra không đúng quy định, số tiền chi sai hơn 213 triệu đồng.

8 trường THCS (gồm 7 hiệu trưởng, 10 phó hiệu trưởng) chưa dạy đủ số giờ theo quy định nhưng vẫn được chi trả đầy đủ chế độ phụ cấp ưu đãi với số tiền hơn 416 triệu đồng.

Ngoài ra, giai đoạn từ năm 2014 – 2018, Phòng GD&ĐT huyện Phù Cát đầu tư sửa chữa 276 công trình trường học, lớp học đã xuống cấp với số tiền hơn 60,6 tỷ đồng.

Qua kiểm tra 52 công trình, có 32 công trình có sai phạm với tổng số tiền hơn 240 triệu đồng.

Cụ thể, một số khối lượng bóc tách từ hồ sơ thiết kế chưa chính xác; Tính trùng khối lượng trên một công tác thi công, đưa vào dự toán một số công tác mà quy định áp dụng đã có trong định mức cho công tác xây dựng khác; Giám sát thi công một số công trình chưa phát hiện có sai phạm về khối lượng, giá trị thực tế thi công so với hồ sơ thiết kế được duyệt để điều chỉnh khi nghiệm thu, thanh quyết toán; Một số công trình trong quá trình thực hiện có sự thay đổi nhưng bản vẽ hoàn công chưa phản ánh thực tế, chỉ sao chụp lại bản vẽ thiết kế ban đầu,…

Từ sai phạm trên, UBND tỉnh Bình Định giao Chủ tịch UBND huyện Phù Cát yêu cầu Phòng GD&ĐT huyện kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với các tập thể, cá nhân có liên quan.

Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Phù Cát yêu cầu hiệu trưởng các trường THCS thuộc đơn vị tổ chức kiểm điểm, có hình thức xử lý đối với các cá nhân, tập thể có sai phạm.

Phạm Toàn