Bình Dương: Dịch COVID-19 xâm nhập nhiều công ty, nhà trọ công nhân

Ngành y tế tỉnh Bình Dương nhận định tình hình dịch bệnh COVID-19 đã xâm nhập vào nhiều công ty, lây lan ra các khu nhà trọ công nhân.