Ông Trần Văn Vân – Giám đốc Sở KH&CN tỉnh Bình Phước bị phát hiện khai man để được nhận danh hiệu thi đua.

GĐ Sở KH&CN Bình Phước khai man để nhận thành tích. (Tranh biếm họa: Satế)

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Nguyễn Văn Trăm đã ký văn bản thực hiện việc thu hồi danh hiệu thi đua đối với ông Trần Văn Vân – Giám đốc Sở KH&CN vì khai man thành tích.

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở KH&CN tiến hành thu hồi bằng khen của Thủ tướng Chính phủ được tặng thưởng tại Quyết định số 1221 ngày 11/9/2007 và Huân chương Lao động hạng ba được tặng thưởng tại Quyết định số 1595 ngày 25/9/2010 của Chủ tịch nước đối với ông Trần Văn Vân.

Sở Nội vụ được giao có trách nhiệm quản lý, lưu giữ hiện vật đã thu hồi và nộp số tiền thưởng tổng cộng 3.785.000 đồng vào quỹ thi đua, khen thưởng của tỉnh theo quy định. Việc thu hồi phải hoàn thành trước ngày 15/12/2017.

Trước đó, Thường trực Tỉnh ủy Bình Phước đã yêu cầu Sở Nội vụ điều tra làm rõ về việc ông Trần Văn Vân khai man để nhận danh hiệu thi đua.

Cụ thể, trong bản tự khai thành tích, ông Trần Văn Vân khai từng đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua 7 năm liền từ năm 2003 đến năm 2009. Tuy nhiên, Sở Nội vụ rà soát đối chiếu hồ sơ lưu tại Chi cục văn thư lưu trữ phát hiện không có tên của ông Vân.

Đồng thời, tại công văn thông báo số 36 của UBKT Tỉnh ủy cuối năm 2005, ông Vân có sai phạm trong công tác tổ chức cán bộ và vi phạm về lối sinh hoạt ảnh hưởng đến uy tín của người lãnh đạo.

Ngoài ra, theo thông báo kết luận của Kiểm toán Nhà nước, năm 2014, Sở KH&CN không làm tốt nhiệm vụ tham mưu cho UBND tỉnh như: Đưa hơn 50% số dự án chưa có quyết định phê duyệt vào danh mục các dự án xây dựng cơ bản; tham mưu tỉnh phân bổ vốn đầu tư cho các dự án không thuộc lĩnh vực KH&CN, không phù hợp quy định của Bộ KH&CN,…

Trước sai phạm của ông Vân, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã yêu cầu Bộ Nội vụ kiểm tra; xử lý theo đúng thẩm quyền và quy định của pháp luật.

Phạm Toàn

Xem thêm: