‘Bình quân 1.000 tỷ đồng cho một km Vành đai 3 là quá cao’

Dự án Vành đai 3 dài 98 km, đi qua TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương và Long An.