Sơ kết 6 tháng đầu năm 2018, Ban thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Bình Thuận cho biết có 28 người (14 vụ) có hành vi tham nhũng tiêu cực đã được thụ lý, giải quyết; không có trường hợp nào xử lý trách nhiệm người đứng đầu do để xảy ra tham nhũng.

binh thuan
Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bình Thuận tại cuộc họp. (Ảnh: binhthuantv.vn)

Cụ thể, trong 6 tháng, có 15.518 lượt cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân tham dự 109 lớp tuyên truyền phòng chống tham nhũng; 1.600 tài liệu, tờ rơi tuyên truyền phòng chống tham nhũng đã được phát.

Các cơ quan chức năng thụ lý giải quyết 13 đơn thư tố cáo liên quan đến tham nhũng; đã giải quyết xong 7 đơn, 6 đơn đang giải quyết.

Về xử lý vụ tham nhũng, đã thụ lý giải quyết 14 vụ với 28 người có hành vi tham nhũng tiêu cực; không có trường hợp nào xử lý trách nhiệm người đứng đầu do để xảy ra tham nhũng. 

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác phòng, chống tham nhũng. Ông Hùng đề nghị trong 6 tháng cuối năm, các cấp, ngành, đoàn thể của tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tiếp tục xử lý các vụ án tham nhũng từ năm 2017 chuyển sang…

Theo báo cáo, năm 2017, tỉnh Bình Thuận có 21 vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực được thụ lý, giải quyết. Trong đó, 7 vụ tham nhũng, 14 vụ liên quan đến kinh tế, chức vụ. Đến đầu tháng 3/2018, đã xử lý xong 7 vụ (đạt 33,3%), đang tiếp tục xử lý 14 vụ; thu hồi tài sản đạt 36,4%.

Nguyễn Quân

Xem thêm: