Bộ Công an và Bộ Quốc phòng hiện đang có đến 9 thứ trưởng, vượt 3 người so với quy định trong Luật Tổ chức Chính phủ.

Bộ công an
Trụ sở Bộ Công an Việt Nam. (Ảnh: Minh Trí)

Truyền thông nhà nước hôm 7/10 dẫn thông tin từ báo cáo của Chính phủ Việt Nam liên quan đến tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế.

Theo quy định tại Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015, số lượng Thứ trưởng, Phó Thủ trưởng cơ quan ngang bộ không quá 5. Riêng Bộ Quốc phòng, Công an, Ngoại giao không quá 6.

Nhưng, báo cáo cho thấy, Bộ Quốc phòng và Bộ Công an hiện có 9 thứ trưởng, vượt 3 so với quy định.

Bộ Nội vụ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng vượt 1 người so với quy định.

Số lượng thứ trưởng nhiều hơn ở một số bộ “chủ yếu là do sắp xếp tổ chức bộ máy và yêu cầu của công tác cán bộ, như thực hiện chủ trương luân chuyển, điều động cán bộ lãnh đạo từ địa phương về trung ương”, theo tờ Thanh Niên.

Ngoài ra, có 7 bộ, cơ quan ngang bộ có 4 Thứ trưởng và tương đương: Bộ Xây dựng; Lao động – Thương binh và Xã hội; Y tế; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Giáo dục và Đào tạo; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ủy ban Dân tộc.

Có 8 bộ, cơ quan ngang bộ có 5 Thứ trưởng và tương đương: Bộ Tài chính; Tư pháp; Công Thương; Khoa học và Công nghệ; Tài nguyên và Môi trường; Giao thông Vận tải; Văn phòng Chính phủ; Thanh tra Chính phủ.

Theo thống kê, tháng 8/2011, Việt Nam có 122 thứ trưởng và cấp tương đương, tới tháng 12/2016 con số này là 106 và đến ngày 30/9/2020 là 110.

Minh Long