Ngày 28/6, Bộ Công an công bố dự thảo lần 2 về thực hiện dân chủ trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Bộ Công an đề xuất công khai tên, số điện thoại của cảnh sát giao thông. (Ảnh: csgt)

Thông tư này quy định về mục đích, nguyên tắc và nội dung thực hiện dân chủ trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; những việc Công an nhân dân phải công khai trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; những việc người dân tham gia ý kiến và trách nhiệm tham gia vào hoạt động bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; những việc người dân giám sát Công an nhân dân trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Cụ thể, theo điều 5, chương II, Bộ công an đề xuất cảnh sát phải công khai các văn bản quy phạm pháp luật quy định về công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính (trừ những nội dung thuộc bí mật nhà nước và nội bộ Công an nhân dân); Các trình tự, thủ tục xử lý vi phạm hành chính.

Cảnh sát phải cung cấp tên, địa chỉ, số điện thoại, số fax, số điện thoại đường dây nóng, địa chỉ thư điện tử của cơ quan Công an có nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính; tên, cấp bậc và chức vụ của cán bộ làm nhiệm vụ xử lý vi phạm hành chính.

Ngoài ra, cảnh sát còn cung cấp tuyến đường, địa bàn, đối tượng và hành vi vi phạm tập trung kiểm soát, xử lý đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; Trang phục và các phương tiện, thiết bị kỹ thuật, công cụ hỗ trợ theo quy định.

Thông tư cũng quy định người dân được giám sát công an trong chấp hành điều lệnh, thái độ, tác phong; cách xử lý có khách quan, đúng pháp luật hay không khi làm nhiệm vụ. Việc giám sát được thực hiện qua thông tin công khai của công an nhân dân và phản hồi qua các phương tiện thông tin đại chúng; thông qua tiếp xúc, giải quyết trực tiếp công việc với công an nhân dân,…

Dự thảo nếu được thông qua sẽ có hiệu lực trong năm 2019.

Theo quy định hiện hành có hiệu lực từ năm 2009, cảnh sát chỉ phải công khai tên đơn vị (cục, phòng, đội, trạm), trụ sở, số điện thoại của Thủ trưởng, trực ban, số điện thoại đường dây nóng của cơ quan, đơn vị, người có thẩm quyền tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.

Kim Long

Xem thêm: