Bảy tháng trước khi nghị quyết về thí điểm đấu giá biển số ô tô chính thức có hiệu lực, Bộ Công an triển khai việc xây dựng nghị định hướng dẫn thực hiện, trong đó đề xuất đấu giá trực tuyến biển số xe ô tô hoàn toàn trên môi trường Internet, nộp tiền đặt cọc tiền trúng đấu giá qua các kênh của ngân hàng…

Thieu tuong Le Xuan Duc Pho Cuc truong Cuc CSGT
Thiếu tướng Lê Xuân Đức, Phó Cục trưởng Cục CSGT tại cuộc họp ngày 10/1/2023. (Ảnh: bocongan.vn)

Ngày 10/1, Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp và các bộ, ngành liên quan tổ chức cuộc họp công bố Quyết định thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng Nghị định quy định chi tiết một số điều Nghị quyết số 73/2022/QH15 của Quốc hội về thí điểm đấu giá biển số ô tô.

Thiếu tướng Lê Xuân Đức, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an cho hay theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng nghị định hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 73 của Quốc hội gồm 13 thành viên do Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an làm Trưởng ban; Thiếu tướng Nguyễn Văn Trung, Cục trưởng Cục CSGT làm Phó Trưởng ban và 11 thành viên thuộc các đơn vị chức năng thuộc Văn phòng Chính phủ, Bộ Công an, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính.

Ông Đức báo cáo một số nội dung chính của Nghị quyết 73, xin ý kiến các đại biểu về một số nội dung về trình tự, thủ tục đấu giá; tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá; quy định giao đơn vị tổ chức thu mở tài khoản tạm thu tại tổ chức tín dụng để thu tiền đấu giá biển số xe ô tô…

Bộ Công an đề xuất đấu giá trực tuyến biển số xe ô tô hoàn toàn trên môi trường Internet; đề nghị đưa vào dự thảo Nghị định quy định về tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá để áp dụng cho đấu giá biển số xe ô tô.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Công an – Thiếu tướng Nguyễn Văn Long yêu cầu Cục Cảnh sát giao thông nhanh chóng phối hợp với Bộ Tài chính để thống nhất với Bộ Tư pháp sớm hoàn thiện dự thảo Nghị định. Yêu cầu là đảm bảo cho việc đấu giá tài sản có thủ tục nhanh nhất, trình tự hợp lý nhất, việc nộp tiền đặt cọc tiền trúng đấu giá thuận tiện nhất qua các kênh của ngân hàng. Đại diện Bộ Công an đề nghị Bộ Tài chính hướng dẫn Bộ Công an các khoản chi trong đấu giá, lên từng khoản chi phí.

Theo kế hoạch, tổ Biên tập (Bộ Công an) phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp xây dựng dự thảo Nghị định, sau đó lấy ý kiến người dân và các cơ quan chức năng trước khi trình Chính phủ ban hành.

Ngày 15/11/2022, Quốc hội thông qua Nghị quyết 73/2022/QH15 về thí điểm đấu giá biển số xe ô tô. Bộ Công an, tổ chức đấu giá tài sản có trách nhiệm công khai biển số xe ô tô quy định nêu trên chưa đăng ký, dự kiến cấp mới trên cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản, cổng thông tin điện tử Bộ Công an, trang thông tin điện tử Cục Cảnh sát giao thông và trang thông tin điện tử trực tuyến của tổ chức đấu giá tài sản.

Tổ chức, cá nhân được lựa chọn biển số xe ô tô của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương để đăng ký tham gia đấu giá; giá khởi điểm là 40 triệu đồng. Số tiền thu được từ đấu giá biển số xe ô tô sau khi trừ các khoản chi phí tổ chức đấu giá được nộp vào ngân sách trung ương.

Chủ biển số xe không được chuyển nhượng, trao đổi, tặng cho, để thừa kế biển số xe ô tô trúng đấu giá, trừ trường hợp chuyển nhượng, trao đổi, tặng cho, để thừa kế xe ô tô gắn biển số trúng đấu giá.

Nghị quyết 73/2022/QH15 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2023 và được thực hiện trong 3 năm.

Nguyễn Quân