Bộ Công an đề xuất công dân được giám sát hoạt động của cảnh sát giao thông (CSGT) bằng máy ghi âm, ghi hình hoặc quan sát trực tiếp.

Bộ Công an đề xuất người dân được ghi âm, ghi hình CSGT (Ảnh: csgt)

Trong Dự thảo Thông tư lần 3 về quy chế dân chủ trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, Bộ Công an đã bổ sung một số nội dung mới so với dự thảo lần 2 được Bộ Công an lấy ý kiến từ cuối tháng 6.

Cụ thể, trong điều 11 quy định về “Hình thức giám sát của nhân dân”, người dân được phép giám sát hoạt động của cảnh sát giao thông thông qua thiết bị ghi âm, ghi hình hoặc quan sát trực tiếp theo quy định của pháp luật và không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của cán bộ, chiến sỹ thực thi nhiệm vụ. 

Thủ trưởng cơ quan Công an có cán bộ, chiến sỹ được nhân dân góp ý, nhận xét phải có trách nhiệm xem xét, xử lý kịp thời theo đúng quy định của pháp luật.

Ngoài ra, dự thảo cũng nêu công dân khi giám sát và thông tin, phản ánh lên các phương tiện truyền thông phải đảm bảo tính khách quan, trung thực và chịu trách nhiệm trước thông tin cung cấp.

Cuối tháng 6, Bộ Công an công bố dự thảo lần 2 và đã bỏ nội dung người dân được phép ghi âm, ghi hình, quan sát trực tiếp hoạt động của cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân. 

Điều này sau đó được cho rằng đã hạn chế quyền công dân mà Luật và Hiến pháp quy định, nên sau hai tháng lấy ý kiến, Bộ Công an đưa trở lại đề xuất trên trong dự thảo.

Theo luật pháp hiện hành, không có quy định cấm quay phim, chụp ảnh cán bộ, chiến sĩ, mà luật chỉ quy định việc đưa thông tin phiến diện, bôi nhọ danh dự, nhân phẩm của cá nhân người bị đăng tải sẽ bị xử phạt. 

Nếu được thông qua, Thông tư sẽ có hiệu lực vào cuối năm 2019.

Tuấn Minh

Xem thêm: