Bộ Công an đang lấy ý kiến liên quan tới dự án Luật Cảnh sát cơ động, trong đó có đề cập đến thành lập Trung đoàn Không quân CAND, Trung đoàn CSCĐ Kỵ binh.

Bộ công an
Bộ Công an sẽ có Trung đoàn CSCĐ Kỵ binh. (Ảnh: Minh Trí)

Bộ Công an đang lấy ý kiến đóng góp về báo cáo đánh giá tác động chính sách đối với dự án Luật Cảnh sát cơ động (CSCĐ). Dự thảo này được Bộ Công an xây dựng nhằm thay thế cho Pháp lệnh CSCĐ hiện nay.

Theo Bộ Công an, tình hình chính trị thế giới và khu vực đang diễn ra phức tạp, khó lường, đặc biệt tình hình khủng bố có xu hướng gia tăng, ảnh hưởng đến lợi ích, an ninh trật tự tại nhiều quốc gia, bao gồm Việt Nam.

Trước những bất cập của Pháp lệnh CSCĐ năm 2013, Bộ Công an cho rằng cần phải xây dựng Luật CSCĐ để tạo hành lang pháp lý đồng bộ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức cũng như các yếu tố khác cho hoạt động cảnh sát cơ động.

Theo đó, Bộ Công an cho biết thời gian qua, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đã kết luận, chỉ đạo nhiều vấn đề quan trọng đối với việc tăng cường xây dựng CSCĐ chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; tăng thêm về lực lượng, tổ chức mới như: thành lập Trung đoàn Không quân Công an nhân dân, Trung đoàn CSCĐ kỵ binh…

Về hoạt động, Bộ cho rằng pháp lệnh hiện hành chưa rõ ràng, tách biệt giữa nhiệm vụ với hoạt động CSCĐ dẫn đến khó khăn trong nhận thức, triển khai thực hiện.

Cũng theo Bộ Công an, hiện thẩm quyền điều động của tư lệnh CSCĐ đến cấp tiểu đoàn trực thuộc; trong khi đó thẩm quyền của giám đốc công an địa phương là đơn vị CSCĐ trực thuộc – trung đoàn CSCĐ (cao hơn cả tư lệnh).

Do đó, việc điều chỉnh thẩm quyền điều động CSCĐ cho phù hợp với yêu cầu tình hình thực tế sẽ góp phần nâng cao vị trí, vai trò, tầm quan trọng của CSCĐ trong hoạt động bảo vệ an ninh, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

Thời gian lấy ý kiến dự luật từ ngày 25/10 đến 25/11.

Minh Long