Bộ Công an quyết định xóa tư cách Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần – Kỹ thuật đối với ông Bùi Văn Thành.

bùi văn thành
Ông Bùi Văn Thành. (Ảnh: bocongan.gov.vn)

Theo cổng thông tin Bộ Công an, ngày 31/7, Bộ Chính trị ban hành Quyết định số 822 thi hành kỷ luật bằng hình thức Cách chức Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2011 – 2016 đối với Thượng tướng Trần Việt Tân; Quyết định số 823 thi hành kỷ luật bằng hình thức Cách hết chức vụ trong Đảng (Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng cục Hậu cần – Kỹ thuật, Bộ Công an) đối với Trung tướng Bùi Văn Thành.

Ngày 8/8, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 988 thi hành kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách Thứ trưởng Bộ Công an giai đoạn 2011 – 2016 đối với ông Trần Việt Tân; Quyết định số 989 thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức Thứ trưởng Bộ Công an đối với ông Bùi Văn Thành.

Cùng ngày, căn cứ Tờ trình của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước ban hành Quyết định số 1387 giáng cấp bậc hàm từ Thượng tướng xuống Trung tướng đối với ông Trần Việt Tân; Quyết định số 1388 giáng cấp bậc hàm từ Trung tướng xuống Đại tá đối với ông Bùi Văn Thành.

Ngày 14/8, Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Quyết định số 4493 thi hành kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần – Kỹ thuật, Bộ Công an đối với ông Bùi Văn Thành.

Phạm Toàn

Xem thêm: