Trong hai năm 2015 và 2016, Bộ Công thương đã chi 37,47 tỷ đồng cho việc tinh giản 337 biên chế; trong đợt 1 của năm 2017, Bộ dự kiến tinh giản 35 trường hợp với kinh phí thực hiện hơn 4 tỷ đồng.

tinh gian bien che, Tinh giản biên chế
(Ảnh minh họa: qua tes.com)

Ngày 7/3, Đoàn giám sát của Quốc hội đã có buổi làm việc với Bộ Công thương về cải cách bộ máy hành chính giai đoạn 2011-2016.

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Công thương Trần Quốc Khánh cho biết hiện cơ cấu của Bộ Công thương có 30 đơn vị hành chính, trong đó có 1 vụ và tương đương, 1 tổng cục, 10 cục, 17 vụ. Bộ dự kiến sẽ rút 4 đơn vị hành chính xuống còn 26 thay vì 30 như hiện nay.

Về số lượng và kinh phí thực hiện tinh giản biên chế, Bộ Công thương cho hay:

  • Năm 2015, Bộ tinh giản được 199 công viên chức, trong đó về hưu 161 người, cho thôi việc 3 người, kinh phí thực hiện tinh giản là 21,47 tỷ đồng.
  • Năm 2016, Bộ Công thương tinh giản 138 người, trong đó có 42 người thôi việc ngay, kinh phí thực hiện tinh giản hơn 16 tỷ đồng.
  • Trong đợt 1 năm 2017, Bộ dự kiến tinh giản 35 trường hợp, trong đó có 9 trường hợp thôi việc ngay, kinh phí thực hiện hơn 4 tỷ đồng.

Theo nhìn nhận của Bộ Công thương, việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế của Bộ gặp nhiều khó khăn do một số cơ quan còn nể nang, chưa đánh giá đúng về chất lượng thực sự của đội ngũ công viên chức, vì vậy không đủ cơ sở để xác định đối tượng tinh giản biên chế do năng lực hạn chế hoặc không hoàn thành nhiệm vụ dẫn đến tinh giản biên chế còn chậm.

Thứ trưởng Trần Quốc Khánh cũng cho biết tổ chức, bộ máy của Bộ còn cồng kềnh khi có nhiều đầu mối đơn vị hành chính; việc tuyển dụng có trường hợp tuyển dụng đặc cách không qua thi tuyển, bổ nhiệm lãnh đạo sai sót,…

Trước đó, tháng 3/2016, UBND TP. Hà Nội đã phê duyệt danh sách và kinh phí tinh giản biên chế năm 2015 và đợt 1 năm 2016 của thành phố. Theo đó, thành phố đã sử dụng hơn 1,8 tỷ đồng để chi trả cho 20 công chức, viên chức được nghỉ tinh giản biên chế theo nghị định của Chính phủ.

Kinh phí được trích từ nguồn cải cách tiền lương năm 2016 của ngân sách thành phố là 1.839.949.000 đồng; nguồn kinh phí tự chủ giao tại quyết định của UBND thành phố và các nguồn kinh phí hợp pháp khác là 6.555.000 đồng.

Lưu Giang

Xem thêm: