Sau vụ xuất xứ hàng hóa như Khaisilk và Asanzo, Bộ Công Thương đang soạn thảo quy định về việc đưa ra tiêu chí thế nào là “hàng Việt Nam”, “made in Việt Nam”.

Bộ Công thương đang xây dựng bộ tiêu chí dán nhãn ‘Made in Vietnam’. (Ảnh: Lam Ngọc)

Bộ Công thương cho biết tại Việt Nam, việc ghi xuất xứ trên nhãn hàng hóa được thực hiện theo nghị định 43/2017 của Chính phủ.

Nghị định này tập trung vào 2 nội dung. Thứ nhất là trên nhãn hàng hóa bắt buộc phải thể hiện xuất xứ. Hai là các tổ chức, cá nhân gắn nhãn hàng hóa tự chịu trách nhiệm về ghi nước xuất xứ, dựa trên sự hiểu biết tốt nhất của họ, miễn là trung thực. Tuy nhiên, chưa có quy định cụ thể nào về việc xác định xuất xứ hàng hóa theo nguyên tắc nào, quy tắc nào.

Nhưng chính sự cho phép doanh nghiệp tự nguyện ghi như vậy đã dẫn đến thực tế có doanh nghiệp ghi nhãn tùy tiện, nhằm đánh lừa người tiêu dùng như trường hợp Khaisilk trước đây hay nghi vấn Asanzo mới đây.

Trong khi, các quy định hiện hành đối với hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang các nước đã chi tiết về quy tắc xuất xứ, đặt ra yêu cầu xác định tỷ lệ giá trị hàm lượng từ một quốc gia, khu vực của hàng hóa để được hưởng ưu đãi thuế quan và không yêu cầu bắt buộc về việc ghi nhãn hàng hóa.

Từ đó, Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh cho hay Bộ đang xây dựng dự thảo, chuẩn bị lấy ý kiến người dân về một bộ quy định thế nào thì được coi là “Sản xuất tại Việt Nam” để áp dụng cho hàng hóa lưu thông trong nước.

Nôi dung chính của thông tư này là hàng hóa đáp ứng tiêu chí xuất xứ như quy định tại Nghị định 31 cộng thêm một số điều kiện nữa thì được gắn mác “Made in Vietnam”. Bởi Nghị định 31 mới chỉ xác định xuất xứ hàng hóa để cấp các C/O (giấy chứng nhận xuất xứ nguồn gốc của hàng hóa) theo các hiệp định thương mại nhưng chưa có ràng buộc quy định đó với việc gắn mác “Made in Vietnam”.

Thứ trưởng Trần Quốc Khánh cho rằng việc này cần tính toán kỹ lưỡng. “Bộ Công Thương sẽ làm hết sức thận trọng, lắng nghe ý kiến người dân và đánh giá tác động nhiều chiều và chỉ trình cấp trên khi biện pháp này nhận được sự đồng tình của xã hội” – ông Khánh nói.

Văn Duy

Xem thêm: