“Trong quá trình bổ nhiệm Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Hậu Giang đối với ông Huỳnh Thanh Phong, Bộ Công Thương không tham gia thẩm tra, không có ý kiến với việc bổ nhiệm này” – Bộ Công Thương khẳng định.

Ông Huỳnh Thanh Phong. (Ảnh: Quốc Huy/laodong.vn)

Chiều ngày 19/12, Bộ Công Thương có thông tin về việc bổ nhiệm “thần tốc” ông  Huỳnh Thanh Phong – Giám đốc Sở Công Thương Hậu Giang, là con trai cựu Bí thư Hậu Giang Huỳnh Minh Chắc.

Bộ Công Thương cho biết tại Nghị định số 24 ngày 4/4/2014 của Chính phủ quy định việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, cho từ chức, nghỉ hưu và thực hiện chế độ, chính sách đối với Giám đốc sở và Phó giám đốc sở thuộc UBND cấp tỉnh là do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định theo quy định của pháp luật.

Bộ Công Thương cũng như các Bộ, ngành khác với vai trò là Bộ quản lý ngành, lĩnh vực có trách nhiệm ban hành “Tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó giám đốc sở theo ngành, lĩnh vực quản lý“. Tiêu chuẩn này được Bộ Công Thương ban hành và quy định tại Quyết định số 04 ngày 3/3/2008.

Ngoài việc ban hành tiêu chuẩn trên cũng như các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực khác, trong quy trình bổ nhiệm Giám đốc Sở Công Thương, pháp luật không quy định Bộ Công Thương tham gia và có ý kiến với UBND tỉnh về việc bổ nhiệm Giám đốc Sở.

Vì vậy, trong quá trình bổ nhiệm Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Hậu Giang đối với ông Huỳnh Thanh Phong, Bộ Công Thương không tham gia thẩm tra, không có ý kiến với việc bổ nhiệm này” – Bộ Công Thương khẳng định.

Bộ Công Thương cũng cho biết thêm theo quy định của pháp luật, Bộ chỉ có vai trò, trách nhiệm trong việc chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ đối với Sở Công Thương – không có thẩm quyền quản lý về tổ chức, bộ máy, biên chế của Sở mà thuộc về Bộ Nội vụ.

Việc bổ nhiệm Giám đốc Sở thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp tỉnh. Bộ Nội vụ là cơ quan giúp Chính phủ quản lý nhà nước về công tác cán bộ. Việc kiểm tra, thanh tra việc thực hiện quy định về chức danh, tiêu chuẩn cán bộ, công chức thuộc thẩm quyền của Bộ Nội vụ” – Bộ Công Thương thông tin.

Ông Huỳnh Thanh Phong (SN 1982) được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Hậu Giang ở tuổi 33 – sau 7 năm kể từ khi vào làm nhân viên ngân hàng.

Cụ thể, từ tháng 11/2008 đến tháng 12/2010, ông Phong làm nhân viên Ngân hàng Đầu tư và Phát triển, rồi Ngân hàng Liên Việt. Đầu năm 2011, ông Phong vào làm tại Ban quản lý Các khu công nghiệp tỉnh Hậu Giang và đến tháng 5/2012, ông Phong giữ chức phó trưởng Phòng Quản lý lao động.

Giữa năm 2012, tỉnh Hậu Giang có chủ trương chuyển đổi Quỹ Phát triển đất tỉnh Hậu Giang thành Quỹ Đầu tư và phát triển Hậu Giang và ông Phong về làm việc ở đây.

Từ tháng 6/2012 đến tháng 5/2014, ông Phong lần lượt giữ chức trưởng phòng Tín dụng rồi được bổ nhiệm Phó giám đốc Quỹ Đầu tư và phát triển Hậu Giang vào tháng 5/2014.

Tháng 7/2015, ông Huỳnh Thanh Phong được Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Công Thương.

Thời điểm ông Phong được bổ nhiệm giám đốc Sở Công Thương thì cha của ông Phong là ông Huỳnh Minh Chắc đang giữ chức Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang.

Sau đó không lâu, ông Chắc có đơn gửi Bộ Chính trị xin thôi giữ chức vụ trước nhiệm kỳ và đến đầu tháng 10/2015 được chấp thuận. Lúc này, ông Chắc vẫn còn là ủy viên Ban Chấp hành, ủy viên Ban Thường vụ Đảng bộ tỉnh Hậu Giang, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang.

Về ông Phong, tháng 10/2015, sau 3 tháng được bổ nhiệm giữ chức giám đốc Sở Công Thương, ông Phong trúng cử Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2015-2020 với 226/320 phiếu thuận (tỉ lệ 70,63%, xếp thứ 49/52 đại biểu trúng cử). Đến năm 2016, ông Phong trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Hậu Giang khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021.

Phạm Toàn

Xem thêm: