Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) đã quyết định bãi bỏ các quy định về kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ A, B, C theo chương trình giáo dục thường xuyên từ ngày 15/1/2020, sau 26 năm chứng chỉ này tồn tại.

bằng giả
Vấn nạn bằng giả. (Tranh biếm họa: Satế)

Bộ GD-ĐT vừa ban hành Thông tư số 20/2019/TT-BGDĐT bãi bỏ các quy định về kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo chương trình giáo dục thường xuyên tại Quyết định 30/2008/QĐ-BGDĐT. 

Như vậy, kể từ khi thông tư này có hiệu lực thi hành vào 15/1/2020, các quy định về kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ như: Đối tượng và điều kiện dự kiểm tra; Nội dung kiểm tra, thời lượng, yêu cầu của đề kiểm tra; Điều kiện, thẩm quyền cấp chứng chỉ… theo quy định tại Quyết định 30/2008/QĐ-BGDĐT sẽ không còn được áp dụng.

Tuy nhiên, các chứng chỉ ngoại ngữ đã cấp vẫn có giá trị sử dụng. Đồng thời, các khóa đào tạo, kiểm tra và cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo chương trình giáo dục thường xuyên đang triển khai thực hiện trước ngày 15/1/2020 sẽ tiếp tục được thực hiện đào tạo, kiểm tra và cấp chứng chỉ cho đến khi kết thúc.

Thay cho chứng chỉ ngoại ngữ nói trên, bộ sẽ thực hiện việc thi cấp chứng chỉ chung theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc của Việt Nam.

Chứng chỉ ngoại ngữ A, B, C xuất hiện cách đây 26 năm, ra đời từ năm 1993 theo Quyết định số 177/QĐ-TCBT, dùng để đánh giá trình độ Anh ngữ của người học tiếng Anh tại Việt Nam. 

Tuy nhiên, từ lâu việc xét và cấp chứng chỉ này không được quản lý chặt chẽ, không đảm bảo chất lượng và không phản ánh được thực chất năng lực người học, bởi có thể dễ dàng “mua” được chứng chỉ từ những cơ sở giáo dục. 

Qua điều tra, báo chí đã phát hiện nhiều đối tượng là giáo viên, hoặc người chuẩn bị thi công chức, viên chức sử dụng các chứng chỉ “giả” này để đạt các tiêu chuẩn thăng hạng chức danh nghề nghiệp.

Tuấn Minh

Xem thêm: