Bộ GD-ĐT vừa có ý kiến liên quan đến việc một số cán bộ Sở GD-ĐT TP.HCM nhận thù lao hàng tháng từ NXB Giáo dục Việt Nam để biên soạn SGK.

Trước đó, Phó chủ tịch UBND TP.HCM ký văn bản khẩn yêu cầu Sở GD&ĐT TP.HCM phải giải trình việc được NXB trả thù lao. (Ảnh minh họa: nxbgd.vn)

Theo đó, Bộ GD-ĐT cho biết theo quy định của Luật Xuất bản, việc liên kết với tổ chức, cá nhân trong hoạt động xuất bản quy định trách nhiệm của Tổng Giám đốc (Giám đốc) NXB. Vì vậy, Tổng Giám đốc (Giám đốc) NXB phải chịu trách nhiệm về đối tác, hình thức liên kết và giao kết hợp đồng liên kết đối với từng xuất bản phẩm (ở đây là SGK).

Trách nhiệm của đối tác (cá nhân, tổ chức) liên kết xuất bản với NXB đã được quy định trong Luật Xuất bản và các quy định có liên quan của pháp luật. Ngoài ra, nếu đối tác liên kết xuất bản là cán bộ, công chức nhà nước thì phải tuân thủ các quy định của Luật Công chức, Luật Phòng chống tham nhũng…, bảo đảm công bằng, công khai, minh bạch, phòng tránh sự xung đột về lợi ích có thể xảy ra.

Trong trường hợp này, NXB Giáo dục Việt Nam và Sở GD-ĐT TP.HCM có trách nhiệm giải trình cụ thể về việc mà báo chí phản ánh.

Để bảo đảm công khai, minh bạch trong việc lựa chọn SGK, dự thảo Thông tư hướng dẫn của Bộ GD-ĐT đang lấy ý kiến dư luận đã quy định: “Người đã tham gia biên soạn, thẩm định SGK của các NXB không được tham gia vào Hội đồng lựa chọn SGK”.

Cùng với việc ban hành Thông tư hướng dẫn việc lựa chọn SGK trong các cơ sở giáo dục phổ thông, trong đó quy định rõ trách nhiệm của UBND cấp tỉnh và cấp huyện, các cơ quan quản lý giáo dục và các cơ sở giáo dục phổ thông ở địa phương, Bộ sẽ cùng với các cơ quan quản lý ở địa phương tăng cường giám sát, kiểm tra, thanh tra việc tổ chức lựa chọn SGK trong các cơ sở giáo dục phổ thông để bảo đảm đúng pháp luật.

Trước đó, theo văn bản số 778 năm 2015 và 04 năm 2018 của NXB Giáo dục Việt Nam, Ban chỉ đạo biên soạn bộ sách giáo khoa (SGK) miền Nam thuộc Sở GD&ĐT TP.HCM được nhận thù lao mỗi tháng từ phía NXB Giáo dục Việt Nam, tùy chức vụ.

Cụ thể, theo quyết định số 778 vào năm 2015, NXB Giáo dục Việt Nam chi thù lao cho 11 người của Ban Chỉ đạo biên soạn bộ SGK miền Nam thuộc Sở GD-ĐT TP.HCM, gồm: ông Lê Hồng Sơn, giám đốc (trưởng ban), phó giám đốc (phó trưởng ban) và các ủy viên là chánh văn phòng, hai phó chánh văn phòng, trưởng phòng giáo dục phổ thông, trưởng phòng giáo dục tiểu học, các phó trưởng phòng của hai phòng chuyên môn này.

Theo đó, mức chi được áp dụng cho trưởng ban là 6 triệu đồng/tháng, phó trưởng ban 5 triệu đồng, ủy viên thường trực 4 triệu đồng và ủy viên là 3,5 triệu đồng. Mức chi này được tính từ ngày 1/5/2015, nguồn chi từ quỹ đầu tư xuất bản của NXB Giáo dục Việt Nam.

Đến năm 2018, NXB Giáo dục Việt Nam tiếp tục có quyết định số 04 về việc thành lập ban chỉ đạo và mức chi thù lao Ban Chỉ đạo tổ chức biên soạn bộ SGK miền Nam.

Theo đó, số thành viên của ban chỉ đạo này vẫn là 11 người của Sở GD-ĐT TP.HCM, trong đó ông Lê Hồng Sơn – Giám đốc Sở vẫn là trưởng ban. Phía NXB Giáo dục Việt Nam có 9 thành viên, trong đó ông Nguyễn Đức Thái – Chủ tịch Hội đồng thành viên là đồng trưởng ban.

Ngoài ra, còn có nhóm tư vấn hỗ trợ gồm 15 người, trong đó 14 người là chuyên viên các môn học hoặc phòng ban chuyên môn của sở GD-ĐT TP.HCM.

Mức thù lao của năm 2018 vẫn giữ nguyên như năm 2015. Riêng nhóm nhóm hỗ trợ thì mức thù lao là 2,5 triệu đồng/người/tháng. Đơn vị đảm nhiệm chi lần này là NXB Giáo dục Việt Nam tại TP.HCM.

Văn Duy

Xem thêm: