Bộ GTVT vừa đề xuất đổi tên “trạm thu phí” sử dụng dịch vụ đường bộ thành “trạm thu tiền” dịch vụ sử dụng đường bộ.

Bộ GTVT lại muốn đổi ‘thu phí’ thành ‘thu tiền’. (Ảnh minh họa: Lưu Tâm)

Ngày 7/5, Bộ GTVT đưa ra Dự thảo Thông tư về xây dựng, tổ chức và hoạt động của trạm thu tiền dịch vụ sử dụng đường bộ để lấy ý kiến của người dân.

Thông tư này sẽ thay thế cho Thông tư 49/2016 về xây dựng, tổ chức và hoạt động của trạm thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ.

Theo Dự thảo Thông tư, Bộ GTVT đề xuất thay đổi tên từ “trạm thu phí sử dụng dịch vụ đường bộ” sang “trạm thu tiền dịch vụ sử dụng đường bộ”. Cụ thể, tại Điều 3, chương I, Dự thảo thông tư giải thích :“Trạm thu tiền dịch vụ sử dụng đường bộ là nơi thực hiện việc thu tiền dịch vụ sử dụng đường bộ của phương tiện tham gia giao thông đường bộ”. Thời gian kết thúc xin ý kiến của người dân vào ngày 6/7/2019.

Như vậy, đây là lần thứ 3 Bộ GTVT thực hiện đổi tên các trạm thu hoàn vốn dự án.

Trước đó, đầu năm 2018, Bộ GTVT sử dụng cụm từ “trạm thu giá” để thay cho tên gọi “trạm thu phí”, nhưng khi bị nhiều ý kiến phản đối vì cụm từ “trạm thu giá” không có nghĩa và không cần thiết.

Đầu tháng 6/2018, tại phiên họp Chính phủ, Thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông tiếp thu ý kiến của các cơ quan chức năng và người dân để nghiên cứu thêm tên gọi cho trạm thu phí và không sử dụng tên “trạm thu giá”.

Đến tháng 7/2018, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã có văn bản gửi các cơ quan có liên quan yêu cầu chính thức triển khai việc sử dụng tên gọi “trạm thu phí”.

Kim Long

Xem thêm:

Leave a Reply