Bộ GTVT: Mọi hàng hóa đều là thiết yếu, yêu cầu không làm khó DN bằng giấy phép con

Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể đề nghị các bộ, ngành, tỉnh thành thời điểm này đều phải coi tất cả hàng hóa đều là thiết yếu (trừ hàng cấm).