Trong 4 trường hợp sửa điểm, có 1 trường hợp đã thôi việc từ tháng 1/2018 và 3 trường hợp thôi việc từ tháng 7/2019.

4 cán bộ bị sửa điểm thi tại Bộ KH&ĐT
Trụ sở Bộ KH&ĐT. (Ảnh: mpi.gov.vn)

Thanh tra Bộ Nội vụ vừa thông báo kết luận thanh tra số 502 về quản lý, tuyển dụng công chức và bổ nhiệm công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý tại Bộ KH&ĐT.

Theo thông báo, tại thời điểm thanh tra còn:

  • 11 đơn vị sự nghiệp công lập chưa tự chủ hoàn toàn có số lao động hợp đồng làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ vượt số lượng người làm việc được Bộ KH&ĐT giao;
  • 2 đơn vị có 4 lao động hợp đồng 68 được hưởng lương ngạch chuyên viên và tương đương;
  • 4 đơn vị sử dụng 17 lao động hợp đồng 68 không đúng loại công việc.

Tại Văn phòng Bộ, còn 15 hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ.

Trong tuyển dụng công chức, viên chức, Thanh tra Bộ Nội vụ cho hay năm 2017, Bộ KH&ĐT đã ủy quyền cho Tổng cục Thống kê tổ chức một kỳ thi tuyển công chức và tuyển dụng được 332 người. 5 đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ trong đó có Tổng cục Thống kê tổ chức 5 kỳ thi tuyển viên chức, kết quả tuyển dụng được 64 người.

Về tuyển dụng công chức, viên chức – thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, có đơn vị quy định điều kiện, tiêu chuẩn dự thi chưa phù hợp với quy định của pháp luật; yêu cầu của vị trí tuyển dụng không phù hợp với Đề án vị trí việc làm đã được phê duyệt; bổ sung điều kiện dự thi nhưng không báo cáo Bộ KH&ĐT xem xét, phê duyệt; có hồ sơ không đáp ứng đầy đủ tiêu chí nhưng vẫn được Hội đồng thi tuyển đánh giá đạt và được dự thi.

Báo cáo cũng chỉ ra việc tổ chức kỳ thi thực hiện chưa đúng quy định về: Thời gian nhận hồ sơ, nội dung thông báo tuyển dụng, thời gian thành lập Hội đồng tuyển dụng; số lượng, tiêu chuẩn thành viên Ban giúp việc, bố trí giám thị, phân công các thành viên các Ban giúp việc; đáp án câu hỏi thi,…

Đặc biệt, trong việc chấm thi, tổng hợp điểm, có 4 bài thi sửa chữa điểm làm thay đổi kết quả tuyển dụng, trong đó có 1 trường hợp đã thôi việc từ tháng 1/2018 và 3 trường hợp thôi việc từ tháng 7/2019.

Cũng theo kết luận, 825 hồ sơ công chức, viên chức hiện giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý bị kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn cho thấy còn 4 trường hợp lãnh đạo cấp Vụ và tương đương chưa có trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên, 37 trường hợp thuộc Tổng cục Thống kê chưa có đủ chứng chỉ và 25 trường hợp chưa có chứng chỉ ngoại ngữ C.

Hồ sơ lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương có 16 trường hợp thiếu chứng chỉ quản lý Nhà nước, bồi dưỡng nghiệp vụ; 5 trường hợp thiếu chứng chỉ ngoại ngữ, 2 trường hợp thiếu chứng chỉ tin học theo tiêu chuẩn ngạch, chức danh nghề nghiệp đang giữ (các đơn vị trực thuộc Bộ và trực thuộc Tổng cục Thống kê).

Đến nay, còn 1 đơn vị trực thuộc Bộ, 4 đơn vị thuộc Tổng cục Thống kê có số lượng phó trưởng phòng và tương đương vượt so với quy định.

Từ kết quả thanh tra, Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị Bộ trưởng Bộ KH&ĐT chỉ đạo thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức; số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; tuyển dụng, công chức, viên chức; bổ nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý và số lượng cấp phó, chấm dứt số lao động hợp đồng đang làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ tại Văn phòng Bộ KH&ĐT.

Thanh tra Bộ Nội vụ cũng yêu cầu kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Phạm Toàn

Xem thêm: